En vida

Un relat de: llpages
En vida

Digues-li avui un "t'estimo" proper,
fes feliç ara qui tens a la vora,
no esperis a la darrera hora
quan és massa tard, quan ja tot és balder

Si visites la pau dels cementiris
si guarneixes amb flors les ermes tombes,
rendiràs culte a passades ombres,
esllanguiment dels colors de l'arc iris

No postposis les paraules d'afecte,
no deixis per demà la carícia
que entendrirà el bon cor provecte

Regaleu flors sense avarícia,
abans d'exhaurir el vital trajecte
fruireu la vida, pura delícia

Comentaris

 • Meravellós [Ofensiu]
  PERLA DE VELLUT | 30-05-2021 | Valoració: 10


  Vaja, m'ha sorprès aquest sonet.
  Té una rítmica preciosa i el contingut és sensible i també amb un bon sentit de l'amor.
  Enhorabona, llpages.
  Salutacions.

  P.D. Quan pugues ja em diràs en la meua pàgina. Tin un nou, de relat. Gràcies

 • L'ara[Ofensiu]
  Montseblanc | 22-05-2021

  Està clar que hem de viure el moment. Tot el que no diem o fem avui ja no ho podrem fer mai més, cada instant és únic i fugisser. Atrapem l'ara i tant de bo que quan arribi l'hora de marxar sigui amb un somriure de satisfacció per tots els t'estimo donats i rebuts.

 • interesant i motivador[Ofensiu]
  Atlantis | 22-05-2021

  Si t'engresques a escriure sonets és molt motivador (almenys per a mi). Alguns diuen que encotilla, a mi en canvi em dona llibertat. Haver de seguir unes normes em sorgeixen paraules e imatges que potser no hagués escrit. És qüestió de practicar.

  Una abraçada.

 • Agraït, Atlantis![Ofensiu]
  llpages | 19-05-2021

  Com més m'endinso en el món del sonet i tot el que l'envolta, més excepcions trobo a la norma, començant pel recompte sil·làbic. El que he llegit confirma el que apuntes, per tant, accepto les teves indicacions, les dono per bones (entrar en el detall se'm fa feixuc i ens menaria a un esforç estèril). I encara més, m'agrada com has modificat el poema per adequar-lo a la mètrica catalana, trobo que "sona" més bé. Per tant, t'agraeixo de veritat els teus comentaris, Atlantis,seguim llegint-nos! Una abraçada!

 • El temps a la vida [Ofensiu]
  Aleix de Ferrater | 19-05-2021 | Valoració: 10

  Que n’és d’important el pas del temps a la vida! És un dels grans temes de la poesia, juntament amb l’amor i la pau. No entraré en el tema de la mètrica, que no hi entenc gaire, sí que em fixo en el contingut, que m’encanta. Una forta abraçada.
  Aleix

 • resposta[Ofensiu]
  Atlantis | 19-05-2021

  Voldria fer un aclariment. Jo vaig participar en un fòrum en llengua castellana, on es feien crítiques als poemes i això em va ajudar molt a aprendre a comptar i a escriure poemes amb mètrica. Per això m’he atrevit a dir-te el que penso. Precisament perquè crec que es un bon poema, les errades que a mi em sembla (tampoc soc una experta) desmereixien el sonet.

  Primer :en català es compten les síl·labes fins a la síl·laba tònica. Per tant en català l’equivalent a hendecasíl·labs en llengua castellana son decasíl·labs. Es a dir han de tenir 10 síl·labes poètiques, no gramaticals. Ja te n’has adonat quan has passat el corrector softcatala.org/síl·labes

  Segon: L’accentuació de les síl·labes tòniques han de ser en la sisena i dècima síl·laba o en la quarta i la vuitena i/o en la quarta i la setena

  Tercer: S’ha de tenir en compte les sinalefes . També hi ha llicències poètiques tenint en compte els digtons (a mi això se’m fa una mica complicat.)  L’oïda s’acostuma a sentir si el vers és decasíl·lab o alguna cosa falla. A mi quan escric un sonet i no em sona bé, compto les síl·labes i sempre ho arreglo posant o traient una paraula o girant el sentit de la frase. També va molt bé llegir poemes de decasíl·labs de poetes reconeguts.
  M’he permés afegir o treure algunes paraules perquè totes siguin decasíl·labs.

  Quedaria així:

  Digues-li avui un t'estimo proper,
  fes feliç ara a qui tens a la vora,
  “i” no esperis a la darrera hora
  quan és massa tard i tot “ja” és balder

  Si visites la pau dels cementiris
  si guarneixes amb flors les ermes tombes,
  rendiràs culte a “les” passades ombres,
  esllanguiment dels colors de l'arc iris

  No posposis les paraules d'afecte,
  no deixis per demà “aquesta” carícia
  que entendrirà el “teu” bon cor provecte

  Regaleu, ara, flors sense avarícia,
  abans d'exhaurir el teu vital trajecte
  fruireu la vida,” tot” pura delícia.

  Espero que t’hagi ajudat. Si vols fer-me algun comentari personal la meva adreça electrònica és en el meu perfil.

  Una abraçada

 • Prou bé | 18-05-2021 | Valoració: 9

  És avui l'únic moment ben nostre...

 • Endecasíl·lab[Ofensiu]
  llpages | 17-05-2021

  Atlantis, tant si poso els versets al comptador de síl·labes separaensilabas.com, com a softcatala.org/sillabes, em surten sempre onze síl·labes:

  di-gues-li-a-vui-un-tes-ti-mo-pro-per (11 síl·labes)
  fes-fe-liç-a-ra-qui-tens-a-la-vo-ra (11 síl·labes)
  no-es-pe-ris-a-la-dar-re-ra-ho-ra (11 síl·labes)
  quan-és-mas-sa-tard-quan-ja-tot-és-bal-der (11 síl·labes)

  si-vi-si-tes-la-pau-dels-ce-men-ti-ris (11 síl·labes)
  si-guar-nei-xes-amb-flors-les-er-mes-tom-bes (11 síl·labes)
  ren-di-ràs-cul-te-a-pas-sa-des-om-bres (11 síl·labes)
  es-llan-gui-ment-dels-co-lors-de-larc-i-ris (11 síl·labes)

  no-post-po-sis-les-pa-rau-les-da-fec-te (11 síl·labes)
  no-dei-xis-per-de-mà-la-ca-rí-ci-a (11 síl·labes)
  que-en-ten-dri-rà-el-bon-cor-pro-vec-te (11 síl·labes)

  re-ga-leu-flors-sen-se-a-va-rí-ci-a (11 síl·labes)
  a-bans-dex-hau-rir-el-vi-tal-tra-jec-te (11 síl·labes)
  frui-reu-la-vi-da-pu-ra-de-lí-ci-a (11 síl·labes)

  Si, en lloc de fer ús del separador de síl·labes normal, les comptem tenint en compte les sinalefes, aleshores apareixen versets més curts:

  di-gues-lia-vuiun-tes-ti-mo-pro-per (9 síl·labes)
  fes-fe-liç-a-ra-qui-tens-a-la-vo-ra (10 síl·labes) [10 = 11-1]
  noes-pe-ris-a-la-dar-re-raho-ra (8 síl·labes) [8 = 9-1]
  quan-és-mas-sa-tard-quan-ja-tot-és-bal-der (11 síl·labes)

  si-vi-si-tes-la-pau-dels-ce-men-ti-ris (10 síl·labes) [10 = 11-1]
  si-guar-nei-xes-amb-flors-les-er-mes-tom-bes (10 síl·labes) [10 = 11-1]
  ren-di-ràs-cul-tea-pas-sa-des-om-bres (9 síl·labes) [9 = 10-1]
  es-llan-gui-ment-dels-co-lors-de-larc-i-ris (10 síl·labes) [10 = 11-1]

  no-po-st-po-sis-les-pa-rau-les-da-fec-te (11 síl·labes) [11 = 12-1]
  no-dei-xis-per-de-mà-la-ca-rí-ci-a (9 síl·labes) [9 = 11-2]
  queen-ten-dri-ràel-bon-cor-pro-vec-te (8 síl·labes) [8 = 9-1]

  re-ga-leu-flors-sen-sea-va-rí-ci-a (8 síl·labes) [8 = 10-2]
  a-bans-dex-hau-rir-el-vi-tal-tra-jec-te (10 síl·labes) [10 = 11-1]
  frui-reu-la-vi-da-pu-ra-de-lí-ci-a (9 síl·labes) [9 = 11-2]

  Aleshores, m'agradaria que especifiquessis quins versets caldria modificar, segons el teu parer, per a cenyir-se a la norma.
  En qualsevol cas, el teu comentari, així com els de la resta, són sempre benvinguts!
  Moltes gràcies a tots pel vostre interès!

 • Carpe diem.[Ofensiu]
  SrGarcia | 17-05-2021

  Trobo que és una bona versió del clàssic tema del "Carpe diem", en aquest cas orientat a aprofitar el temps de la vida no només per tu, sinó també per les teves persones properes.
  El vers és tan clàssic com el tema; sempre és un plaer llegir un sonet, si està tan ben fet com aquest que ens presentes.
  Molta adequació entre forma i contingut per transmetre un missatge a què tots hauríem de fer cas.

 • sonet[Ofensiu]
  Atlantis | 17-05-2021

  Un sonet que expressa la necessitat de estimar, dir-ho i demostrar-ho mentre un està viu. Després son paraules que no val enlloc i et queda la recança de no haver-ho fet.

  Llàstima que hi ha alguns versos que no s'ajusten al nombre de síl·labes. !!! Si ho repasses es pot arregla fàcilment.

  Espero que no et molesti la meva apreciació.

Valoració mitja: 9.25

Ajuda'ns amb un donatiu

Ajuda'ns a pagar el manteniment de relatsencatala.cat Qualsevol aportació és més que benvinguda:

l´Autor

Foto de perfil de llpages

llpages

204 Relats

629 Comentaris

261397 Lectures

Valoració de l'autor: 9.82

Biografia:
Vaig néixer a Barcelona l'any 1964. Sóc químic i treballo a la indústria farmacèutica catalana. A banda d'escriure, sóc un gran aficionat als escacs, la música clàssica, el jazz i el col·leccionisme de llibres antics de química. Els relats humorístics són els meus preferits, potser perquè són els més difícils d'escriure.