Inseguretat Social

Un relat de: prudenci

BARCELONA ENCANTS VELLS 1968

-Hola, quant val aixó ?.
-Dues-centes, i si et llegeixo la bonaventura tres-centes
-M'ho quedo per dos cinquanta, llegeix-me -la
- Tu tens divuit anys oi? Ves amb compte en arribar el mil. leni nou, i que Deu et conservi la vista.
-Als 50 anys ?
-Si , i més endavant. No et cobro més que dues centes, m'has caigut be. La bonaventura gratis
-Grácies home ! Adéu......... quina tontería!.

EL CLOT, OPTIQUES MIL.LENI , AGOST DEL 2000
(32 anys després)

- Hola
-Hola
Miri, se m ´acaben de trencar les ulleres perqué m'han caigut i les he aixafat, , .... quina casualitat que aquí estaben vostés. Mirim la graduació, ja m'ho van fer fa quatre anys amb unes progressives i 1'any passat amb aquestes.... sóc un client fidel, oí?
-Si, passi que li miro. ---------Grácies.
-Veu aquesta caseta ?
-Si
-Amb el dret ?
-Si, una mica borrosa
-I amb 1'esquerd ?
-Si, molt millor
-Val , miri les lletres de la pantalla
-Be
Ara he tapat 1'ull dret, hi veu be ?
-Si, amb 1'esquerd si
-I amh el dret ?
-Normal una mica borrós.
Val,....Quant temps fa que no va a 1'oftalmóleg senyor meu ?, i quant temps fa que no es fa un analisi de sang? Pot tenir sucre o quelcom pitjor, pot tenir el sucre baix...No du cap sucre a la butxaca ni li posen insulina?
-No, em trobo be, que passa srta. ?
-Segur que es troba be,? No llagrimeija? No li piquen els ulls a vegades?
-Home, a vegades...... tinc la llágrima seca, sap ? que passa Srta óptica? Es greu?
-Si , amb un any no es pot canviar tant un ull, és massa ! El dret és normal, fa un any tenia 1.25 dioptries i ara té 1.25 encara, va be. Peró 1'esquerd tenia 1. 50 i ara té 0. 25.
-Pero perdoni, jo no hi entenc gaire peró em sembla que aixó és bo, no ? al menys per 1'esquerd si més no....
-No, no és normal.El dret tampoc és normal, perque està igual, però l´esquerd ¡ A més 1'hi miraré el fons de 1'ull a veure si té algun problema de retina, seria horrible, !.............peró escolti, amb aquesta pupil.la tant petita que té vosté no li puc veure la retina! No és normal aquesta pupil.la ! Li faré un comunicat urgent per a fer un analisi de sang a St Pau i un paper per 1'oftalmoleg, i quan ho tingui torni.
-Peró, ... i les ulleres ?
-Peró home com vol que li faci unes ulleres en aquestes condicions, home ! ! Vagi a St Pau i torni, pero ja! ! No es gens normal home que li hagi millorat tant ! !
-Peró......
Vinga fbra ! ! El seguent si us plau.

HOSPITAL DE SANT PAU- OCTUBRE DEL 2000

-Hola, venia per els resultats de 1'analisi i els examens de retina
-ah vosté és aquell no ?
-com " aquell " ?
-Si el que te 350 de Glucemia i no s'ha mort, i te la retina amb conos anormals, massa petits, i els bastons anormals també, massa grans, ... i hi veu, no ? No es gens normal. Miri m'han deixat les receptes que li pertocan per prendre. GLUCOMETASANA,
RETINOL, CONIBASTINA i, Iógicament s'haurá de punxar tres cops al dia amb INSULINA. Lo primer son pastilles, lo segón coliris lo tercer inal.lacions per al pulmó, que al menys li bombeij bé el Oxigen que necessita i el quart, I'Insulina, ja sap vosté. A part té un ordre del Dr. per que vagi a Endocrinologia urgentment i a la Dietista. Ah ! i la proba de I'Hospital Clinic, que és on tenen 1'aparell, perque els Globuls Rojos no són normals, són massa petits i els Leucocits grans li podrien dur a problemes respiratoris, d'anemia i fins i tot de leucemia , ja sap , el cáncer de Sang. Tingui tots aquests papers i vagi vosté mateix a demanar dia i hora urgent.
-Peró....... A on si us plau ?
Dons a part del Clinic per la proba dels Hematies te que anar aqui al Sótano a1 pabelIó Sta Rita a demanar hora per lo altre que li he dit del Endocri, la Dietista a St Joan que está al final del passadis subterrani a 1a dreta al fons. La Farmacia per agafar els medicaments que gentiIment Ii oferim está a 1'altra punta de 1'Hospital, peró es normal perqué és un servei farmaceutic i no médic, i després aura d'anar a Vall Hebron a demanar hora perque li facin la proba del son, perqué vosté no creiem que pugui dormir amb aquest ull esquerd tant anormal. Si de cas dorm a mitges oi, ...ja ja ja !
-Si........ Peró jo.....
-Peró jo , peró jo , .... Vagi home vagi que és molt urgent! I donins grácies que 1'hem agafat a temps home ! A1 menys aixó espero.

ST PAU DIETISTA -NOVEMBRE 2000

-Miri Sr meu , a grans mals grans remeis. Prengui a esmorçar dinar i sopar només que llegums... ja sap, cigrons , mongetes, llenties. Etc.. I res mes. Fuma ? ........... Si ? doncs no fumi. Beu, ..............No? doncs a cada apat un got de vi que va molt be. Ara, com m'enteri que ha passat de dos gots al dia 1'envio a1 psicoleg.... be de totes maneres ti enviaré per lo del tabac. No és normal que fumi estant tant malalt. Vagi a demanar hora al final del passadis a ma esquerra que trobrá el pabelló St Benet, no es molt Iluny sap, .... és oncologia. Peró abans demani hora a respiratori també. Per estar mes segurs.

SANT PAU,RESPIRATORI UNA SETMANA DESPRES

-Be, aqui a Respiratori no val a dir que 1'haguem trobat el seu pulmó ni els bronquis normals, car, ja m'han informat sobre vosté i la vida que porta. Un fumador empedernit com vosté no pot ser que tingui el puImó esquerd intacte, no és normal..... segur que es droga amb alguna porqueria a part del tabac. A part, crec que ara beu no ¿
-Home, alguna infusio de Manía, ja sap...a 1'hora d'anar a dormir. Peró de la legal eh?, d"aquesta que en diuen alliberada. Es que sóc molt clássic.
-Ah si ?? Doncs be, ja sé que té hora al psicóleg i a 1'unitat del son a Vall Hebron i vagi home vagi., perqué amb aquesta vida acabará malament. No s'oblidi passar per l'endocri a buscar la xeringa per la cortisona, que vosté em sembla que encara va una mica despistat per la vida tot i tenint 50 anys, ja, ja !
-On he d'anar primer Dr. al Clinic per els Hematies, a la Vall d'Hebron pel son, a la de Bellvitge pel psicóleg i el tabaquisme i les drogues o a 1 "endocri per la Xeringa
-El primer que ha de fer Sr meu és anar al metge de capsalera al CAP del seu barri perque li faci les receptes del pulmó. VENTOLIN, ATROVENT, i PULMICOR. Recordi tres de cada al mati i al vespre. No és normal aixó tant gran i amb tabac.
Li pot agafar un infart home, ja he vist que té Colesterol, i Triglicerids. Segur que menja com un berro 1
-No, nomes menjo llegums fa dos mesos
Passi-ho be i torni d"aqui cuatre mesos si és viu,.

DEPARTAMENT DEL SON DE VALL D HEBRON - GENER DEL 2001

-Dorm malament oi ?
-No, dormo mes o menys sis o set hores i el diumenge deu
-No es normal, n"ha de dormir vuit, prenguis aixó, s"en diu STILNOX, no ho dono a tothom, només als greus, dues hores menys de son o tres no és normal.I dos de més tampoc. Han de ser vuit. Es lo normal.

RESIDENCIA BELL VITGE _ PSIQ UIATRIA - FEBRER 2001
-
-Hola Dra.
-No em digui res si us plau, ho sé tot. Tinc el seu historial aqui, me I'he estudiat en profunditat i és greu. Be es bastant anormal, be no és normal. Es greu per tant. No em digui res. Prengui cada dia MELERIL I TRANQUIMAZIN, 1-0-1, 2-1-2 I despres un cop cada quince dies las iniectable LONSEREN, ja veura que li va be per el seu problema. S'ha de fer el cárrec de que no és normal vosté. Es esquizofrénic paranoide i s'ha de cuidar, i gracies a Déu i a nosaltres no está al Frenopátic.

HOSPITAL CLINIC- MARÇ 2001


-Hola, venia per els resultats de 1'analisi urgent de Hematíes.
-Ah, es vosté. El voüa coneixer. Te uns globuls rojos extremadament petits, ¡no es normal, no pot ser que 1'oxigen li arribi be al cervell. Ara li prepararem unes fotografies de vosté i de la seva Citologia hemática per a publicar a la revista GALENO.
Ho sento, aura de prendre FERROGRADUMET, cada tres hores , i DACORTIN, ja sap que és un preparat de Nitroglicerina per evitar els infarts, que a la seva edat son molt normals.

C.A.P. DEL CLOT, -GENER 2002

-Hola Dr. Gonzalvo, vosté sempre ha sigut el meu metge de capsalera i mai hi ha hagut cap problema. Si ha llegit el meu historial sabrá que soc normal, peró ara no em trobo be, no sé a qué és degut, em fa molt mal el costat, no dormo be, el menjar no em senta normal, i tinc hipocondria greu, a més estic molt cansat i estressat. Vosté em compren
soposo. Diguim alguna cosa. A mes tinc palpitacions i em costa respirar, m'he quedat impotent i em tremolen les mans. No dormo mai, i si dormo no descanso o dormo quince hores, cosa que no havia fet mai. O no dormo mai El mes passat ja vaig fer la baixa de la feina, pero se m'acababa el contracte i com vosté comprendrá 1'han rescindit. Ara estic sense feina i m'ha donat voste la llarga enfermetat a traves del Tribunal Superior de Malalties Anormals amb una miseria perqué segons el jurat medic no era normal la meva malaltia tenint en compte que el que prenc és tot correcte. A més com que és una malaltia indefinible només em paguen 300 euros al mes i aviat em treuran del pis de lloguer on visc. Dr Gonzalvo, Si us plau, ajudim. !!
-Si, el vaig a ajudar i més de el que es pensa. Ja estic al corrent de tot i vosté només té una opció despres del TAC que li varem fer fa 15 dies. Ja he parlat amb els Cirujans de 1'Hospital General dels Paissos CataIans, que son eis rnillors d'Europa i estan d'acord en fer-li el trasplantament de fetge el dilluns en carácter urgent.... m'ha de donar las gracies oi ? ja ja !
Trasplantament de fetge ? ! ! !?
-Si amic de sempre,té molt malament les Transaminases.Peró no es preocupi perqué el porc d'on hem tret el fetge que ja esta ben guardat és transgenic i no hi ha cap perill per a vosté.Com vosté sap els porcs són omnivors, com vosté que menja de tot
-no, ....llegums
-Tant sols patim per el pulmó, no és normal i el cor tampoc, el té molt gran segons les radiografies que ja li hem fet, i aixó només és per els esportistes, no per a vosté. Aixó podria portar problemes peró ara, fins dilluns, prenguis tot el que li donaré que és per preparar -lo per 1'operació. Será normal, li salvarem la vid
a. ! Prengui PARIET, OPRIDEN, per I'estomac i el puimó, així com TEODUR í SLAX per el cor. Es per a preparar-lo per el trasplantament de fetge.

HOSPITAL GENERAL , un DILL UNS DEL 2002, al vespre.

- Ha anat tot correcte, ja se que ara només em sent per que esta sota els efectes de 1'anestesia, pero ja em veurá quan sigui 1'hora, sóc el Ciruja que li ha salvat la vida amb el trasplant del porc teransgenic. Ara el fetge és el que te millor perqué tot el demés esta fet polç. El fetge de moment és normal.
.....com diu ..... ? aaahhh, no sé que em passa Dr.?
-Es la MORFINA que li hem injectat segurament, vosté no és normal, és molt
anormal, no ha vist que només fa que prendre medicaments.per que el volem ajudar, i Ii creen efectes secundaris a causa del que és pitjor !.i el que es pitjor és algunes drogues com alcohol, café, tabac i Marihuana.? ?

- AAAHHH...LLUM, MÉS LLUM... GRÁCIES SENYOR !!

-Infermera, si us plau ! !
-Digui Dr. Qui
-Truqui a decessos, ha sofert Mort Subita i per aixó no hi ha medicaments, perqué és normal. Miri si els de Informes d'Historials saben quelcom sobre aquest home a través del Gran Informador. Rápit que perdrem polser alguna cosa aprofitable.

HOSPITAL GENERAL -CINC MINUTS DESPRÉS

- Dr. Qui ?
-Si senyoreta, té els Informes.?
-Si, a 1'Any 1968 del mil. Ieni passat, als 18 anys va donar els ulls al Banc d'Ulls de 1'época.
-Aixó ja ho sabiem, es pot aprofitar quelcom més.... ?
-Com no sigui e1 fetge de porc transgénic crec que no Dr.Qui. No hi ha res normal.
-Molt be aixó va posant-se normal doncs.ja tenim ulls. Comuniquis ara mateix amb Clonació del Banc d'Ulls perque vinguin a treurels-hi i fer-ne répliques. Segur que
podran fer molt de be amb aquests ulls, tant 1'esquerd com el dret tenen només 0.25 dioptries, i fa tant sols dos anys en tenien 1.50, es anormal, peró aixó será normal per a alguns trasplantaments de categoria. Realment , com deien a 1'altre mil. leni Déu li ha conservat la vista... no?
-Aixi ha sigut Dr.Qui. Grácies al actual Sistema Sanitari de Seguretat.
-I a Déu senyoreta, i a Déu, ...............

Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer

Ajuda'ns amb un donatiu

Ajuda'ns a pagar el manteniment de relatsencatala.cat Qualsevol aportació és més que benvinguda: