Eròtica

Un relat de: ones i vent

 
u b
s m
t e
n r
a g
l i
o r
m e
e n
r t
t r
a e
s l
o l
c a
a v
l i
t s
n p
e e
i l
e l
v i
t p
n e
e l
g l
r u
u n
s d
ó i
r n
o à
m m
a i
r c
i s
p e
s i
o e
s n
n t
u t
d' o
a r
s ç
o a
f n
a t
t n
o u
t c
e a
r s
d o
n t
e m
t e
a t
u e
g n
n t
e
n l
t l
r a
e l
l e
l d
a s
v r
i e
m a
o l
s p
s t
e n
g a
a t
n l
t o
m v
a e
r
a c
s a
e n
r t
p p
a e
r l
e t
l a
l c
a t
m e
e d
r e
c c
a r
r i
u t
d s
a e
l l
e s
t e
r r
a à
c s
o e
t v
a
a a a
o h m
a m m
e h o
h o m
mm h om
oa a oa
o
Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer

l´Autor

Foto de perfil de ones i vent

ones i vent

22 Relats

64 Comentaris

31756 Lectures

Valoració de l'autor: 9.66

Biografia:
Ara ja fa molts anys, que estic aquí.
Soc Suïssa i m'agrada el català.
Es un amor des de fa molts anys. Hi anava a classe a la universitat de Basilea, sense saber que algun dia ho feria servir per viure el cada dia, o fins i tot per escriure una poesia. En tot cas perdoneu les meves faltes
gramaticals o d'expressió.