El Llibre del Perfecte Amor XXIII (VERITAT A UN)

Un relat de: prudenci

VERITAT A UN.
1. Aquest sant part que estem vivint
és el naixement de la llum en
nosaltres, i està assistit per la
mà de l'amor i la Presència del
Senyor.
1'. Adorarem la llum que naixerà
del nostre ventre reconeixent
que l'hem donat a llum nosaltres
per la gràcia i per l'amor de Déu
2. El Sant amor de Déu es manifesta
primer en la vida de les plantes,
desprès en la vida de les coses,
desprès en la paraula dels éssers
i finalment en la vida pura
fixada pel foc del cel i de
la terra.
2'. La intel·ligència de Déu va poc a poc a
l'amor , i neix i creix en ell, com
una flor de l'Arbre de la vida.
L'Art es manifesta a l'home
pels quatre elements, de la mà
d´Elies artista, i es coagula en
una sal blanca de vida i poder
totals.
2". La santedat i la Saviesa
apareixen per la maduració intel·ligent
de l'amor , que depèn del temps,
de Déu i de la natura, i mai tornen
enrera un cop assolides si no és
per buscar allò que estimen.
3. L'amor és un canal i és
una guia, és una escala, i és
un eix. És el centre dels móns
per on pugen i baixen els
éssers estimats, amats i amants.
3'. Això es la casa de Déu i la porta
del Cel, i el nom que més li convé
és el de llum, perquè és el centre
de l'ametlla del Senyor.
3". Posar oli a la pedra és posar
l'amor protector per a sobreviure
al foc de Déu, tot donant fruit.
4. Quan haguem trobat el camí
del cor seguim-lo fins al final
sense fer preguntes vanes, tant
si ens batega fort com si no el
sentim.
4'. I si perdem l'alè en aquest camí,
seiem en la pau tranquil·la de l'amor
que farà que ens torni a acompanyar
fins assolir el final.
4". L'únic camí del cor
que al final té la vida és el
camí del U.
5. L'amant del Senyor és la seva
Església que l'estima, el busca
i el demana, obeint-lo en tota
ocasió i predicant-lo i assolint-lo
en la comunió.
6. L'escollida de Déu és la
comunitat dels homes purs i
lliures, que viuen estimant o
viuen sofrint, però sempre
en la pau de l'amor del Senyor.
5´. Si l'Església del Senyor es
perd o es desvia, es rebela o es
commou en el fonament, el Senyor la
redreça sempre per l'amor, ja sigui
dolç, ja violent. Ella sempre torna
a Ell.
6'. Ella té una imatge en la terra
i una veritat al Cel, i el dia que
s'uneixin en una vindrà el seu Amat
fidel a desposar-la.
7. Sempre estarà viva, encara
que sigui en el cor d'un sol
creient, que aleshores abraçarà
i besarà el Senyor en el
secret del seu cor.
7'. Aquest serà el fill estimat que
refarà l'Església completa en la seva
puresa inicial, fora de secrets
i fora de judicis sense amor.
7". El qui comença acaba,
i el qui acaba torna
a començar
de nou
*
8. El centre del centre és una
flama d'amor viva i intel·ligent
que neix de l'estel eixit de
la Terra Santa del Senyor.
Es la flama que guia i que
consola a l'home penedit.
8'. Més enllà hi ha una creu i una
mare agenollada davant d'ella
enllestint el plor del seu dolor,
com una metxa encesa fins la fi
de l'amargor i el principi de
l'espera.
8". Que Déu perdoni el nostre error,
que acabarà en la llum de la seva
Misericòrdia.
9. El teu Sant Esperit, Senyor,
està davallant sobre els teus
fills que comencen a revestir
el mantell blanc de la puresa.
La Verge Mare està pregant amb
ells cada dia per a la renovació
del teu miracle Sant.
9'. Els carismes del Sant Esperit de Déu
es reparteixen entre aquells que
han guardat la flama Santa encesa
fins avui, i el seu amor comença
a reconèixer-se en els ulls i en
les boques dels teus fills.
9". Volem adorar al teus peus.
Senyor, per estimar-te beneir-te
com Tu vas fer a nosaltres.
10. Els Savis per la seva paraula
ens condueixen fins a la veritat
que ha de fer la nostra vida, i
els sants ens condueixen a la pietat
i a la fe que l'ha de guardar.
10'. La plata i l'or del Senyor
són com el cos i l'esperit de la
paraula viva i vivificant que
arriba a nosaltres per l'amor
de Déu i dels seus fills.
10". Qui las rep es fa Un amb
el Senyor dels móns, que els
regeix i els actualitza.
11. Rebem amb amor tot el que
se'ns dóna amb amor, des d'una
engruna de pa fins a la paraula
bona de salvació.
11'.Així ens farem un amb aquell que
ens ho dóna, que és el Senyor d'amor
vivent sobre la terra dels homes.
11". Gràcies Senyor per tots els dons
que ens has donat directament o a través dels
teus àngels o dels teus Sants.
12. La més bella paraula d'amor
és aquella que inflama el cor
de foc després d'haver-lo obert
de la seva ganga immunda.
12'. Tanmateix el cor tancat
guarda un secret ocult i evident
que molt pocs veuen, a part del
que està fixat en Déu.
12". Glòria al Pare, al Fill i a
l'Esperit Sant.
13. La Santa paraula d'amor
s'adreça a nosaltres primer en
l'ànima , després en l'esperit
i després en el cos. I així
podem constatar l'amor de Déu
en la pregària, en el món
i en les mans.
13'.Com no estarem bullint d'alegria
i descansant en pau si el Senyor ens
ha dit amor a l'orella, als ulls,
a la boca, a la mà , al cor i a
a l'ànima?
14. Si vosaltres no voleu rebre
la Santa paraula d'amor perquè
us creieu prou savis o prou
instruïts pel vostre Déu,
o perquè no us agrada aquell
que us la dóna...
14'. Romandrem pietosos i fidels a
fi que el Senyor de veritat
us obri els ulls i les orelles
al seu amor molt Sant i molt
Perfecte.
15. I si la rebeu, però el
dubte s'instal·la als vostres
cors per l'acció molt corrosiva
de l'Enemic dels homes...
15´. Resarem per vosaltres perquè
la pau i l'alegria us tornin a habitar
de nou i us menin a la veritable
compensació del que s'us dóna.
16. I si així i tot, l'Anticrist
vingués per allunyar-nos de la
font de vera vida en acostar-vos-hi
per beure'n.
16'. Us vindríem a visitar per a
menar-vos a la via del Cel, o per
a despedir-vos a la vostra sort
que només Déu sap.
16". Protegits per la paraula de l'amor
com una capa i una cuirassa veritables.
17. Oh vosaltres, amics i amigues
dels vells temps!
Oh vosaltres, germans de sempre
en el cor!
No ens abandoneu ara que el
Senyor ja no ens abandona ni
nosaltres abandonarem el seu amor.
17'. Vingueu sense por i sense
recança al Banquet i a les Noces
del Senyor que baixa del Cel i
es fixa a la terra per a l'aliment
espiritual i corporal dels seus escollits.
17". Si no, seran els pobres i els
malalts desconeguts els que es beneficiaran
de la seva gràcia oculta i del seu
amor palès.
18. El Sol i la Lluna són aquí
i ens donen vida, però és la seva
producció magnífica el que ens fa
respirar de nou l'aire pur del
començament i ens obre els ulls
a la llum dels estels.
18'. El Pare i la Mare ens esmenen,
ens escolten i ens cuiden, però
és el seu Fill únic el que ens
dóna l'amor pel miracle Sant
de la seva Paraula i del seu Esperit
davallats del cel.
18". Cantem himnes de Glòria, perquè
el Senyor ha ressuscitat!
19. Plorem de tristesa pels
nostres germans perduts, però
plorem d'alegria en pensar que
potser seguiran el nostre camí
ocult i la nostra petja.
19'. Oh que n'és d'estrany i de senzill
el teu camí, Senyor, i com es retrobada
la drecera lluminosa a través del
teu amor, Déu meu!
19". Un dia ens abraçarem plorant de
joia amb aquells que hauran trobat la
llum en el seu cor i l'hauran seguit
fins al final.
20. La Santíssima Mare de Déu vetlla
per nosaltres dia i nit i vol
estimar-nos i que ens estimem,
perquè Ella necessita de l'amor, com
una mare necessita d'un fill, i
a l'inrevés.
20'. Ella va, ve i torna, ens parla,
ens escolta i ens estima, més enllà del
nostre pecat i del nostre odi, perquè
l'error que hem comès esdevingui
penediment i alegria.
20". Ella i Ell són els estimats eterns
del Pare, i els tres ens duran fins
més enllà dels estels fixes.
21. El Sant Nom de Déu és el
seu tron i la seva Glòria.
Ell el condueix i s'hi assenta
per al coneixement dels savis
i l'amor dels Sants.
21'. Ell neix i creix per Ell, i el guia
i l'il·lumina com una barca daurada del
gran mar que vagués i bogues per a
la salvació dels homes i per a la
seva pròpia manifestació.
21". Es format de quatre i un, i és el
sisè i l‘Únic.
22. Quan ens haguem tornat pobres
fins a l'extrem de tan sols confiar
en Déu, llavors Ell vindrà a
esmenar el nostre cor i la nostra
vida.
22'. I el seu do serà més gran i més
meravellós del que haguem pogut
imaginar, perquè serà a dins i a fora, al
cor i a la mà , a l'ànima i al món.
22". Gràcies Senyor d'amor i vida veritables
per l'amor i la vida que ens dones sense fi.
23. Si rebutgeu el Llibre del
Perfecte amor, oh creients de Déu,
no abandoneu almenys la llavor
santa d'on va néixer, perquè encara
serà temps que fructifiqui als
vostres cors perquè cregueu, per fi.
23'. Si rebutgeu a l´enviat el Senyor us
perdonarà sense rancúnia, perquè molts
són ja els que l'han rebutjat sense
saber-ho, i ja són perdonats a hores
d'ara, en realitat.
23". Si rebutgeu, però, l'Esperit que
l'il·lumina, parem compte de no
caure en el buit i en la foscor
d'on no es torna si no és en les
ales de l'amor de nou trobat.
24. Si el rebeu al vostre cor com ja
ho han fet alguns infants de Déu
desconeguts pel món, el Senyor us
darà l'oli de la seva coneixença
i la sal de la seva vida.
24'. Si el rebeu amb alegria beseu
a la galta a aquell que l'ha sentit
i escrit, com una promesa
del bes que ens farem a l'altra
vida.
24". Si el rebeu amb rubor,
pregueu al vostre cor perquè se us
esborri el dubte.
25. Si estimeu aquest Llibre com
eixit de la boca del Senyor, el
Senyor us estimarà i us darà les
arres del seu Regne.
25'. Si l'estimeu amb el cor i amb
l'esperit purs, rebreu el sant manament
de Déu per sempre en l'ànima.
25". Si l'estimeu amb senzillesa,
el Senyor us farà fills seus un
proper dia.
26. Nosaltres l'hem sentit, escrit,
llegit, rebut i estimat, i sabem que
el Senyor ens guarda en el seu cor
una promesa per la vida eterna.
26'. Nosaltres volem que tots els
homes que creuen en l'amor p
erò
que penen en l'exili el llegeixin
i el rebin com a promesa santa
del món que ha de venir.
26". I així l'amor vagi naixent sobre
la terra per a preparar la vinguda
del Dia del Senyor.
27. Que la santa Bellesa del Senyor davalli avui sobre la terra per a manifestar el seu Cos
i el seu Esperit de llum en el món i en el cor dels homes que l'estimen per a la realització
final del seu PERFECTE AMOR.
Amén.
28. Nosaltres ja hem fet el
Pa del Cel i ja hem sembrat
la plata i l'or a la massa per
a la seva cocció.
Ara només Déu ens pot donar
l'alegria de constatar el seu
amor i la seva Saviesa , i de
rebre la seva Medicina Única.
28'. Nosaltres ja som curats pel
Cos suprasubtancial del Senyor, però
encara no ens ho podem creure perquè
només ens ha curat ferides superficials
en l'espera que ens entreguem enterament
a Ell.
28". El Sol, la Lluna, i els estels
donen la Pedra blanca, la roja i la
Medicina Universal als fills de Déu.
29. Oh amics i germans que heu entrat
per la porta de la desesperança, d'allà
on no es surt sense la mà de Déu!
Recobriu-vos de l'oli de l'amor per a
resistir el foc de purgació i sortir-ne
indemnes i blancs com la vida.
29'. Veieu la mà amiga i fraternal
del Senyor que s'allarga fins
vosaltres, i veieu la font
de Vida del fonament on teniu
d'abeurar-vos per arribar fins a
l'abraç d'aquells que us esperen!
30. Depressa, depressa, acabem
el Llibre, Senyor, perquè ara
saps que hi ha moltes ànimes
i molts esperits esperant un
senyal de la teva vinguda en els
seus cors.
30'. Depressa, depressa, fes que
apareixi, s'escampi i germini en la
veritat, perquè el teu amor comenci
de nou a il·luminar la terra morta i
recremada.
30". Depressa, Senyor, fes que pugui
ésser net de tota màcula per a unir-me
a Tu encara en aquest món.
31. Aquest Llibre que ens ha donat
el Senyor, li oferim com el perfum
d'encens del nostre cor. La
mirra li oferim amb el treball que
ens ha donat per a mantenir la
nostra vida cada dia en aquest
món de mort, i l'or li oferim
dels fruits de l'Obra Santa.
del seu Art.
31'. Ell ens ha donat el cos, l'esperit
i l'ànima per unir-los en
un sol ésser pur, amant i intel·ligent,
i nosaltres volem tornar-li fet un
sol ésser pur, amant i intel·ligent
perquè pugui unir-se a la seva Glòria
al seu Amor i a la seva Vida.
32. El dimoni ens bufa mil vegades
el dubte a través de la falsa
humilitat i mil vegades la falsa
certesa a través de l'orgull.
Com el vencerem, el beneirem i
l'oblidarem si Déu no ve a
ajudar-nos?
32'. El seu buf apaga el foc diví
però alimenta les brases del foc
infernal. Així aquest és un buf
maleït i que du a maledicció.
32". Només el buf de Déu és el que
ens dona l'alè de vida i introdueix
l'Esperit dins nostre, perquè és llum
i foc intel·ligent i poderós en justa mida.
33. Malgrat haver treballat
amb el talent del Senyor un
petit temps, malgrat haver
vist el seu passeig pel món
i assumint la seva Glòria un breu
moment, malgrat haver-lo estimat,
abraçat i besat, seguit
i escoltat i d'haver rigut
amb Ell en fer-nos lliures.
33'. Malgrat haver tingut el seu
poder a la mà i el seu fornal al
cor, la seva espelma santa rera
els ulls i el seu estel al front.
Malgrat haver fixat la seva vida en
la copa de la Ciència i haver begut
en la seva deu de felicitat.
33". Malgrat ésser el seu germà, amic,
amant, i el seu deixeble. Malgrat
tot això encara no hem salvat el
nostre cor de la mà putrefacta del
pecat per sempre, perquè encara dubtem
a vegades del seu Perfecte amor.
34. El Sant manament de Déu
ha sigut, és i serà l'únic
manament d'amor que mena els
homes a la font d'on brolla,
que és la boca del Senyor .
34'. I si no tenim amor, poc se'ns
darà, si no és una bufada del
dimoni maleït i traïdor,
per a matar el que queda de vida
entre nosaltres .
34". Dóna'ns amor, Senyor com
una pluja d'or que sembri els teus
estels sobre la terra pura on neix
el Sol de matinada eterna.
35. Perdona Senyor les nostres
faltes , tot l'odi i desamor que
haguem sentit, i el pecat
d'orgull i vanitat que ens va fer
ser pobres. Perdona el temps
passat en la ignorància de l'amor
i perdona la injustícia comesa
contra Tu i contra els homes.
35'. Si el nostre amor és teu, i si
la nostra visió en la terra i en el
Cel és veritable, fes Senyor que
puguem arribar a Tu amb les mans.
plenes de Llum i l'extensa companyia
de les ànimes i esperits
que tu hagis rescatat del món per
la teva paraula.
35". Fes Senyor que el nostre pecat
es transformi en joia i el nostre
desviament en plenitud abans del bes
d'amor que hem de tornar a donar-te.
36. Volem trobar-nos amb
tots els amics i germans perduts
per ara parlar-los
d'amor, i que les seves orelles
ens sentin avui, com els seus
cors ens van rebutjar ahir.
36'. I volem que aquests amics i
aquests germans siguin provats en
el gresol de la justícia com
nosaltres, per a viure amb ells
en companyia eternament, o oblidarnos-
en per sempre.
37. Si el Senyor ens ho permet
el Llibre del Perfecte amor
serà estimat, serà sentit,
serà lloat, serà absorbit,
serà oblidat. Però brillarà per
sempre en la memòria Santa de
la llum, allà on la paraula brolla.
37'. Així la nostra tasca serà fàcil,
el nostre quest serà complet, la
nostra vida serà lliure, i la unió
amb el Déu creador i madurador
de tota cosa s´acomplirà en la
deu de l'amor i la Saviesa pures.
37". Que beneït sigui el Sant
Senyor d'amor!
38. Si el Senyor ens ho permet
aquest Llibre serà una taula de
salvament que surarà en els
móns per a molts cossos i molts
esperits que s'ofeguen en la
vana explicació dels Sants Misteris
sense amor.
38'. Si el senyor ens ho permet serà
una barca pescadora que recollirà
homes perduts en l'oceà de la
banal aparença per a menar-los
fins a la llum de l'horitzó,
allà on el Cel i la Terra s'uneixen
i s'estimen.
39. Ara Senyor que hem recollit
la collita que el teu profeta
sembrà en el nostre cor, permet
que la llavors del fruit que
ens dóna pugui assolir la terra
dels creients i créixer-hi i
multiplicar-se com l'or de la
teva vocació.
39. Ara Senyor que hem escrit
i llegit el Llibre del teu amor,
permet que dels seus fruits neixi
un nou plançó que doni fruits
de vida i salvació en un nou Llibre,
al final.
40. Tenim esperança en la
immediata transmissió i fructificació
del teu Llibre del Perfecte
amor, en els cors dels
creients perquè Tu ens has
donat a conèixer primer els
teus infants amagats que ens
han reconegut i estimat en
el seu cor sense cap dubte.
40'. Tenim esperança en la nostra
recompensa perquè Tu ens has
parlat al cor i nosaltres t'hem
escoltat i obeït en la voluntat
de servir-te i amar-te per sempre.
41. Oh Senyor, venim cap el teu
judici plens del teu amor en
l'esperança i l'alegria de tornar
a veure la teva llum, però ara
per sempre, i unir-nos santament
en l'oblit etern de l'ànima.
41'. Oh Senyor, venim a la teva
collita amb el blat i el raïm que
hem recollit del camp que vas
donar-nos perquè els transformis
en cor i en Esperit teus i ens
els donguis per menjar en recompensa
santa.
41". I en la teva santa Comunió
podem rebre la Satisfacció perenne
i l'embriaguesa de la teva vida i
del teu coneixement eterns.
42. Si ens acostem a l'amor
de Déu sentirem calor, tristesa,
por, penediment, certesa,
alegria, amor. Després serem
portats al lloc de la nostra
tasca i accedirem a la llibertat,
per fi.
42'. Tu ets Senyor qui ens ha dut
a córrer el món com folls i
a parlar la teva paraula bona.
Mena'ns Senyor fins aquell lloc
on només Tu ens curullaràs l'ànima
de goig per sempre.
43. Malgrat que estiguem tancats
amb doble clau, no perdem
l'esperança de la nostra alliberació
per l'amor. No tinguem un dubte
de l'ajuda del Senyor. No caiguem
al parany de les aparences que
desesperen i desenamoren
43'. Som vigilats, som escoltats,
som protegits, som ajudats,
som alliberats, som abraçats,
som estimats, som unificats,
si ens mou sempre l'amor.
44. Per molt terrible que sigui la
veritat de Déu, si ens la prenem
amb gràcia, i amor és dolça, veritable
i conductora en la seva
màxima puresa. I l'Enemic s'allunya
de nosaltres.
44'. Fuig de nosaltres, fals conductor
d'ànimes, i torna al fang
pudent d'on has sortit!
que Déu t'atueixi amb la seva
gràcia alliberadora i benèfica!
45. Amb el Llibre del final es
manifestarà la lluita dels
testimonis contra la Bèstia, i
vindrà el Profeta Elies a
vilipendiar l'Anticrist per
a morir davant seu.
Després veurem la seva resurrecció
i cantarem cants de joia, mentre
els damnats seran llançats al
llac de foc.
45'. L'Arcàngel Miquel, estimat
Infant de Déu, i el seu exèrcit
celestial, obriran el cap de
l'Enemic amb la seva espasa de
llum per a fer-lo caure a terra
i al Sheol.
I els fills de Déu seran reconduïts
al Paradís seguint la Santa
comitiva .
45". Al final tot serà com al principi,
per arribar al final de nou, i així tancar
amb conclusió doble les portes del cel
les del Infern i les de la Terra.

Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer

Ajuda'ns amb un donatiu

Ajuda'ns a pagar el manteniment de relatsencatala.cat Qualsevol aportació és més que benvinguda: