El Llibre del Perfecte Amor XVII(VIU TAN REA)

Un relat de: prudenci

VIU TAN REA
1. Potser ha canviat el
temps , potser ha canviat
la gent, potser ha canviat
la veu del Senyor o la
nostra fe. Potser ja no
profetitzem o no veiem
res.
1'. Però l'amor no ha canviat,
i està sempre aquí i ens espera,
i malgrat que no sabem ni podem
res, Ell ens estima i nosaltres
encara podem estimar.
2. Semblarà tot molt poca cosa
predicar l'amor perquè es
dirà que ja es sap o ja ens ho
han dit.
3'. No és un sentiment, ni molt
menys un pensament. No és una
caritat no molt menys una
compassió.
2'. Però l'amor es l'única força dels
tres móns que ens pot dur en les
seves ales fins a la unió amb el
Perfecte.
3'. Es un ésser viu i intel·ligent,
lluminós i feble. Però pot ésser fort
com un tro o com una roca.
3". Només ell pot dur-nos
fins a la fi del nostre desig
secret o fins al principi del
nostre retorn
5. Els savis del món sempre ens
parlaran de coses complexes o
inútils, que son obscures o van
a l'obscuritat.
6. Perquè si la veritat del
Pare és la recerca i l'encarnació
de l'únic amor en
la fixedat .
4'. Perquè aquest és el coneixement
de la vida o la Saviesa de l'amor,
que curen l'ànima i menen l'esperit
més enllà de la mort que
l'envolta.
5'. Els savis de Déu ens parlaran
de coses concretes i clares. Ja sigui
de la veritat del Pare, ja de la de
la Mare.
4. Només cal que l'allotgem i
l'alimenten en nosaltres fins
que la seva llum il·lumini el
món o fins que la seva calor
es faci fixa.
6'. La de la Mare es coneixença
i l'allotjament d'aquest amor en la
puresa de la vida quotidiana.
6" Dels dos neix la perpètua
alegria de posseir-lo i transmetre'l
als cors dels fills
de Déu.
7. L'amor és un i resideix
en el cor, i es coneix en
els ulls, en la boca i en
els peus dels homes.
7'. L'amor és dos i resideix en
l'esperit, i es transmet pels ulls
per la boca, i en els peus dels homes.
7". L'amor és tres i resideix en
en el cos, i es posseeix en els
ulls, en la boca i en els peus
de l'home.
8. Però sobretot l'amor és
quatre, que encenen un foc
Un i Únic que és el cinquè,
que encega els ulls, emudeix
la boca i fa moure els peus en
l'únic camí ocult de l'amor a
Déu.
8'. Aquest és l'únic misteri que
ha sigut ocult i transmès durant
tots els segles des que l'Únic va
deixar d'ésser Un. I aquest és el
final i el principi de tota cosa
oculta.
8". Perquè l'amor és just,
i fa justícia.
9. Parlem del diable només
per avisar els creients del seu
poder o per demanar a Déu la
seva conversió.
9'. Parlem amb el diable només en
el Nom de Déu i quan la seva temptació
o el seu delicte sigui insuportable.
9". Però no deixem mai de guardar-nos
de la seva presència i del seu poder
demanant al Senyor que ens alliberi
d'ell per sempre.
10. Perquè si creiem o seguim
tan sols un moment a Satanàs,
serem fets a la seva imatge i
s'instal·larà en nosaltres per la
nostra perdició i la dels que ens
envolten.
10'. Però si creiem i seguim tan
sols un moment a Crist, serem fets
a imatge de Crist, i l'amor s'instal·larà
en nosaltres per a fer viure
i fer-nos viure per sempre.
11. La llum la paraula i la
la vida son els fonaments del
Temple de l'amor.
12. L'una es enterrada i l'altra
és oculta i la tercera és
caiguda, però central.
11'. Però el cim de l'amor és la
victòria sobre la mort i la salvació
del món.
12'. I les tres són una sola cosa
que es manifesta per l'encarnació
de l'Esperit en el cos pur.
13. Els cobdiciosos d'aquest món
que únicament esperen instal·lar-se
i explotar els innocents...
14. Mentre que els pobres i els
desgraciats que ells menyspreen
atreuen sobre si la benedicció
de Déu que els allibera i els
fecunda.
13'. Atreuen sobre si la desgràcia
i la mort que els enverina cada
dia més.
14'. Perquè els esclaus i els pobres
seran lliures i rics un dia, mentre
que els opressors i els rics malvats
seran pobres i esclaus de la seva
pròpia malícia i del seu propi odi.
15. Ens pot semblar molt llarg
i molt penós el nostre viatge
per aquest món obtús.
16. Sempre i quan haguem estat
fidels al seu amor i a la seva
paraula.
15'. Però al final serem deslliurats
per la mà del Senyor en persona,
que ens veu i ens estima.
16'. I sempre i quan siguem senzills
i rectes amb nosaltres mateixos
i amb els demés.
17. Així, si el nostre principi
ha estat obscur, abstrús, flagrant
i isard..
17'. El nostre mig serà clar, lluminós
refrescant i net.
17". I el nostre final amorós
unitiu, revelador i etern.
18. Del foc de la terra i les
pedres del cel.
18'. Passarem al foc del Cel i la
Pedra de la terra.
18". A través d l'aigua viva de
l'oculta deu d'amor.
19. I del suplici i de la purgació
de l'ànima.
19'. A la unió perenne i perpètua.
19". Per la dissolució renovadora
de la mà del Senyor d'amor.
20. Així patim per a ésser
consolats, i preguem per a
ésser coneguts.
20'. Morim per a ésser renovats
i vivim per a ésser revelats.
20". En la recepció del Sant
Esperit de Déu.
21. Beneïts sien els Savis
infants de Déu que penen i
caminen, que temen i perdonen.
21'. Perquè ells seran purificats,
rentats, il·luminats i coneguts.
21". I la seva revelació serà
eterna, perquè veuran i no seran
vistos, parlaran però no seran
sentits, lloaran i seran lloats,
viuran i seran Vivents per l'eternitat.
22. La Santa revelació de Déu
es manifesta en el Cel i es
rep en la Terra.
22'. Fa descobrir l'aigua viva i
l'aire pur que alimentan el foc
del Sant amor de Déu.
22". I fa oblidar tot desig i tota
pena per a fixar-nos en l'única
contemplació de la veritat i de la
llum que la revela.
23. El Llibre del Perfecte
amor ens durà fins a la llum
malva i rosa del final de la
nit i ens farà veure la llum
roja i daurada del principi
del Dia del Senyor.
23'. Però el que vindrà després i
ja venia abans ens durà fins a
l'or de la manifestació i fins la
sang i el foc del final del Dia
del Senyor Déu.
23". Ens faran veure el cel
i ens faran tocar la terra per
dins i per fora. Però només el
Senyor Crist ens donarà el que
haguem merescut, al final, per
la nostra salvació o pel nostre.
oblit.
24. Perquè si el primer fou
del profeta del Senyor que
anuncià la seva vinguda i
prepararà el seu camí a través
de l'Art.
24'. El segon és com la flor
virginal que ha aparegut al món
per la seva acció perfecta.
24". I el tercer serà el fruit
madur de la realització última
de la primera paraula, per a fer
la darrera crida i la darrera
tria entre els fills del món
i els fills de Déu.
25. Així, uns són avisats, uns
cridats i uns fecundats per
l'amor de Déu.
25'. I després som animats, confirmats
i donats a llum per l'amor del
Senyor.
25". Per al final ésser elevats, madurats
i recollits en la consumació de l'obra
primera i última.
26. Lloar Déu no és parlar
de Déu amb paraules altisonants
o grandiloqüents.
27. Pregar a Déu no es trencar-se
el pit a l'Església o recitar
una oració feta en la Pascua.
26'. Lloar Déu és saber dir en el
cor; "Senyor", i en l'esperit:
"Amic"
27'. Pregar Déu és saber dir en
el cor; "Senyor ajuda'm" i en
l´Esperit "Senyor t´estimo"
28. Adorar Déu no és fer rituals
sacres ni ajupir-se davant
una imatge morta.
28'. Adorar Déu és veure en el cor
la llum del seu amor i en l'esperit
el buit de la seva gràcia.
28". Però sobretot és fer la
seva voluntad amb alegria i amb
pau per acomplir la seva Obra.
29. Està vist que en aquesta època
de vanitat i engany només poden
parlar i ésser escoltats els defensors
de falses doctrines o els
recitadors de lliçons apreses que
no les posen en pràctica.
30. Està vist que cal ésser ric
o conegut perquè t'escoltin, o
fals i enganyador perquè et segueixin,
en aquest món de vanaglòria
i de mort.
29'. Està vist que els veritables
profetes i els inspirats de Déu són
sufocats en la seva predicció
pel menyspreu, la ignorància, l'oblit
o la hipocresia dels buscadors de
fum.
30'. Però als que realitzen l'obra
del Senyor en la solitud i segueixen
la seva via en la pobresa, el
Senyor els escolta i els parla, i
els rep en el seu si puríssim per
a consolar-los i elevar-los al
final.
31. Ningú vol seguir la via de
Déu, perquè saben que mena a la
solitud, a la pobresa i al
menyspreu del món sencer.
31'. Tots prefereixen seguir en la
falsa seguretat de l'esperança
d'una salvació futura, mentre s'acomoden
en aquest món traïdor.
32. Tanmateix, alguns infants
de Déu que han mesurat el dolor
i la vanitat d'aquesta vida, avancen
encara amb fe creixent vers
la fita desitjada i increïble.
32'. I es coneixen en aquest món
obscur perquè porten un segell de llum
en la mà, en el front, i damunt del
cor, per la seva fe, la seva esperança
i el seu amor en acció que els guia.
33. Quan els que volen imposar
la seva veritat en el món a cops
d'orgull i autocomplaença oblidant
el secret Senyor.
32". Ells són els únics que coneixen
la veritat i que la diuen,
però ningú els sent o ningú els
escolta.
33'. El Senyor també els escolta,
i els deixa avançar, esperant que
topin de boca contra el mur del
seu propi judici i de la seva
pròpia raó.
34. Dóna'ns, Senyor la teva
Santa paraula que es fa entendre
pels senzills i els nets
de cor que tot ho estimen.
34'. I fes brollar del nostre esperit
la font de vida que refresca i que
sadolla els homes purs i plens
d'amor.
34". Dona'ns Senyor la paraula que
sempre avisa a temps i que prepara
el teu camí i la teva collita en
el cor dels teus infants intel·ligents
i amants.
35. El món s'ha transformat en
una gran presó on cadascú
explota, roba o sacrifica al
seu semblat en nom de la llibertat
i la justícia, i la llei
de l'amor i la pau s'ha remplaçat
per la llei de l'engany i la por.
35'. Si no preguem quotidianament
al Senyor perquè ens mostri la seva
via oculta i ens dugui fins al seu
jardí secret, morirem, certament,
en mans del nostre proïsme.
35". Si alliberes el teu amic, el
teu amic t'alliberarà. Si constrenys
i
oblides el teu interior, el que hi
ha dins et destruirà.
36. Preguem per comprendre
abans que sigui massa tard i
el món ens engoleixi fins la
mort.
36'. Preguem per actuar, mentre
encara hi ha temps per a manifestar
la llavor enterrada i magnífica.
37. Preguem per a obeir la santa
voluntat de déu que vol dur-nos
fins a la seva Glòria.
37'. Preguem per estimar Déu
sobre tots les coses, i el nostre
proïsme com a nosaltres mateixos
en veritat.
37" Preguem perquè el Just
salvi la nostra ànima al final, i
la dugui al seu celeste origen
amb fruits de realesa i mansuetud.
38. El secret està en la terra,
però és el cel que el descobreix
i el manifesta.
38'. Llavors apareix el firmament,
i l'aire pur puja i descend des del
foc de la terra fins la llum dels
estels.
39. El sol coba el vapor de la
terra i manifesta les estrelles
en el cos.
39'. La llum fixa l'aire del cel
i multiplica l'esplendor dels astres.
39". El fill és blanc i brillant
com l'estel del matí, i neix dels
poders del Cel i de la virtut de
la Terra.
40. El Senyor pel seu amor
ens ha fet molts dons que l'hi
hem d'agrair.
40'. Però ens n'ha donat un de valuós
per sobre dels demés, que és el
coneixement cordial de la seva
paraula bona.
41. El Llibre del Perfecte amor
és com la quintaessència de les
virtuts dels quatre elements.
42. Segueix amb la força salada
de l'aigua, canviant i multiplicativa.
41'. Perquè s'inicia amb la dolcesa
fixa de la terra pura, receptiva
i submisa.
42'. Continua amb la frescor i la
suavitat de l'aire, penetrant i
poderós.
42". Per acabar amb la calor adherent
i conciliadora del foc que il·lumina
les quatre virtuts de l'Ésser en l'amor.
43. Per això el llibre del perfecte
amor és un llibre que serveix
per dintre i que serveix per fora;
que es coneix a dalt i que es coneix
a baix.
43'. I és així que tenim de creure
en la seva veritat revelada, meditar-la
i madurar-la: o oblidar-lo
i callar en la nostra voluntària
ignorància satisfeta i banal.
44. Perquè si el Sol i la Lluna
il·luminen cada dia la bellesa
quíntuple de l'Univers mantingut
que hi ha sobre nosaltres.
44'. La intel·ligència i el coneixement
il·luminen també la triple ment
i el doble esperit de l'home de
cor lliure.
44". I la bellesa es manifesta
als ulls dels que la reconeixen
i l'estimen.
45. Perdona Senyor les faltes que
hem comès contra Tu i contra
els homes i el pecat que hem
dut a lluitar contra nosaltres
mateixos.
45'. I permet que el Llibre del
Perfecte amor sigui per a nosaltres
una expiació i una guia, una
pregària i una penyora de perdó.
45". Un record, senyal i avís
per aquells que t'oblidaven.
Pedra de foc, esca i estopa per
aquells que et veuen amb el cor.

Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer

Ajuda'ns amb un donatiu

Ajuda'ns a pagar el manteniment de relatsencatala.cat Qualsevol aportació és més que benvinguda: