El Llibre del Perfecte Amor VII (UN AVE TRIAT)

Un relat de: prudenci

UN AVE TRIAT
1. L'amor als homes ens acosta a
comprendre l'amor al proïsme interior,
i aquest ens porta a
l'amor de Déu.
1'. No s'ha de menysprear l'home extern, com
no s'ha d'oblidar l'home intern, que són
un en Déu.
1''. Gràcies Senyor que ens has fet
comprendre el teu manament únic.
2. Per passar de les tenebres a la
llum en la nit, només cal la pobra
llum d'una espelma.
2'. Quan el sol manifesti el dia lluminós
la recordarem com una cosa preciosa i pura.
2''. El qui porta la llum roman
a la porta.
3. Consultat, el Llibre, a imatge de
Cattiaux, sobre la necessitat de sofrir
i de fer sofrir, ens digué el
verset V-1,1'.
3'. Tornant-lo a consultar en relació al
món malalt, ens va contestar III-13, 13', 13''.
I així vàrem saber la veritat de la vida i
de l'amor del Senyor, que ens mouen i es fan
ésser.
3''. Les portes de Déu són imaginàries i reals,
com les imatges d'una lent que tot ho veu.
4. La paternitat d'Abraham és indiscutible,
per la seva benedicció.
El sacrifici d'Isaac, és indiscutible
per la seva purgació.
4'. La filiació de Jacob és indiscutible
per la seva revelació.
La Llei de Moisès es indiscutible pe la
seva recepció.
4''. La salvació de Crist és indiscutible per la
seva ressurrecció.
5. El dia en què un amic et reconeix com
a tal és un dia de joia i rialles.
5'. El dia en què la teva companya se n'
adona en el cor que t'estima, és un
dia d'amor i goig.
5''. El dia en què el nostres amic i company
veritable és reconegut i estimat en el cor,
és un dia joia i goig en el cel i sobre la terra.
"Glòria a Déu en les altures i pau en la terra per als homes qu'estimen al Senyor"
6. L'esclau es transforma en servent
El servent es transforma en deixeble.
El deixeble es transforma en amic.
L'amic es transforma en company.
El company es transforma en espòs.
L'espòs es transforma en senyor.
6'. La rebel·lia es canvia en submissió.
La submissió es canvia en aprenentatge.
L'aprenentatge es canvia en fidelitat.
La fidelitat es canvia gràcia.
La gràcia es canvia en amor.
L'amor es canvia en unió.
7. La terra fa l'aigua.
L'aigua fa l'aire.
L'aire fa el foc.
El foc fa la llum.
La llum fa la vida.
La vida fa l'ésser.
7'. El caos es transmuta en ordre.
L'ordre es transmuta en imant.
L'imant es transmuta en mercuri.
El mercuri es transmuta en Lluna.
La Lluna es transmuta en Sol.
El Sol es transmuta en Pedra Santa.
7''. La circulació i el canvi conformen
el naixement de la vida en la pau de l'ésser.
8. La nostra gràcia i la nostra bona
voluntat són els fruits de l'amor de
Déu que comença a habitar-nos.
8'. L'encarnació es farà quan la gràcia
domini sobre la terra i la nostra bona
voluntat sigui una amb la d'Ell.
9. El coneixement real de l'agricultura
salva a l'home del dubte que sigui
possible el miracle de Déu.
9'. Li ensenya a regar la terra i plantar
la llavor a imatge de la Mare i el Pare,
i el fa testimoni del naixement de la vida.
9''. L'agricultor és l'home més
just de univers, perquè treballa entre
la vida i la mort i és coadjutor de la
natura.
10. L'agricultura celeste rega amb la
gràcia i sembra amb l'amor la terra
caiguda, però fa falta veure més enllà
de la mort per a entendre-ho.
10'. La flor i el fruit de l'Arbre de la
Vida són com la gràcia i l'amor de Déu;
la flor i el fruit de l'Arbre de la Ciència
són com la Santedad i la Saviesa de l'home.
10''. La llum de les estrelles sembrada
en la terra fosca donarà fruits de celeste
perpetuïtat, i la Lluna i el Sol són els
pares.
11. Cada verset serà repetit una, cent,
mil vegades, fins que l'entenguem en
l'esperit i en el cor, sense cap error.
11' Cada verset és un tros de la nostra
vida, i com a tal té un valor. També és
un tros de l'amor del Senyor, i com
a tal, no té preu.
12. La recepció de la Santa Pedra en el
tercer món interior revela la seva
invenció en el segon món intermitg, i
comporta la seva troballa en el primer
món exterior.
12'. Aquell que coneix la realitat
opertativa dels tres móns, és en el
centre dels tres móns, es Savi, i
es fa un amb qui els regeix.
12''. Rei de Justícia.
13. Quan ens ajuda un home just, tota la
nostra vida queda marcada per aquell
fet.
13'. Quan seguim la voluntat de Déu
tota la vida ens somriu al moment.
13''. El just és en Déu,
i Déu és l'únic just.
14. Uns diran que és orgull, els altres
manca d'humilitat, i alguns temeritat,
el que ens ha fet escriure aquest Llibre.
14'. Quan és la humilitat, la manca
d'orgull i la prudència el que ha fet
que el Senyor ens el digués.
14''. El llibre és nou i anirà als
pobles nous que creuen més en l'amor
que en el seu propi carisma.
15. L'escala de l'amor és una escala
oculta i que es puja en silenci, per
por que els enemics puguin trencar
el subtil fil que la forma.
15'. Quan apareix a la llum és com
un poder que viu, i com un foc
que guia sense que ningú s'hi pugui
oposar.
15''. L'unió amb Déu està reservada als perfectes.
16. Cattiaux, el profeta, digué:
"Pocs homes són capaços de suportar
sense morir la llibertat de Déu."
16'. Perquè la llibertat de Déu neix
de l'amor i el seu màxim exponent
és la mort, per poder-lo rebre sense
traves.
16''. El Llibre rep, recull, dóna i espera.
17. Una nova època ha començat per a
la comunitat del Llibre, i ès l´època
de la recpció de l'amor de Déu com a
senyal molt santa de la seva Omnipotència.
17'. Una nova revelació s´ha donat a
la comunitat del Llibre, i és la revelació
de l'amor del Senyor com una penyora
molt santa de la seva Presència.
17''. El Llibre del Perfecte Amor és una
senyal i una penyora que anticipa la unió
dels Sants en l'únic Senyor.
18. Està bé que pensem en
les nostres malalties i en les
dels demés pera plànyer-les i
que resem per a millorar el
nostre estat i el de tothom.
18'. Però no hem d'oblidar mai que
l'unica malaltia que realment ens
manté en la mort és el pecat i
l'oblit de Déu heretats de la caiguda
primera i quotidiana.
19. Per això cal que resem
amb totes les nostres forces
perquè se'ns borri la taca
original i per no alimentar-la
més amb el nostre pobre seny.
19'. Perquè ens encega, ens mata
i ens manté en la ignorància d'esperit
que retarda l'unió amb l'únic amor.
20. Quan ens equivoquem o ens
enganyem, hem de saber-ho reconèixer
en el cor, sota pena
de caure en la tristesa de l'abandonament.
20'. Només el Senyor té la veritat
i el coneixement, i els dóna o els
pren a qui vol i quan vol, perquè
l'hi pertanyen.
20''. Fés, Senyor, que no ens
oblidem mai de la teva gràcia.
21. La gràcia i el bé són una
mateixa cosa, que viu i estima.
21'. La llibertat i l'amor també
són una mateixa cosa que guia i coneix.
21''. La veritat i el poder
també son una sola cosa que dóna
la vida eterna, la saviesa i la pau.
22. Torna, Senyor, a habitar els
nostres cors enfosquits per la
tristesa i el dolor del pecat.
22'. I fes que retrobem la teva
gràcia i el teu amor que ens faran
vius i lliures per sempre.
23. Enoc anà amb Déu pel món,
i Déu se'l endugué al cel.
La porta de la dreta.
23'. Moisès veigué a Déu, parlà amb Déu,
i revelà a Déu; i Déu el deixà a
la terra.
La porta de l'esquerra.
24. Jacob estigué a la casa de
Déu, el veigué i l'adorà; i Déu
li donà les benediccions del
cel i de la terra.
La porta del mig.
24'. Jesús fou Fill de Déu, i anà
amb Déu, i Déu se l'endugué al cel
per seure a la seva dreta.
Ell veigué parlà i revelà a Déu,
i Déu el deixà a la terra entre les
homes. Ell sigué a la casa de Déu
i és la casa de Déu, veigué i fou
vist, l'adorà i fou adorat.
La porta del centre.
25''. "Jo sóc la Porta, truqueu
i se us obrirà".
26. No som un home de lletres
ni sabem filosofia. Hem tingut
una formació científica que hem
rebutjat com aliena a la nostra
natura. I si la filosofia neix
i la ciència creix en nosaltres
és només perquè el Senyor Déu
ens ha mirat amorosament des
del principi.
26'. Tots els nostres treballs i
les nostres paraules son inútils
i vans si no disfrutem de la
benedicció del Senyor, perquè Ell
és l'únic que veu l'origen i la fita de totes
les nostres accions
en aquest món, i el que no neixi
del seu Sant Fonament, serà cremat
com fullaraca.
26''. La finalitat del Llibre només
Déu la sap, i ens ha donat un Mestre
Perquè s'assoleixi en el seu dia.
27. Els artistes lluiten i penen
per plasmar la bellesa, però
la bellesa passa i mor, com un
castell que s'ensorra davant
els seus ells que ploren.
27'. L'Unic Artista ha fet una Obra
que és bella en si mateixa, tant
en la seva vida com en la seva mort,
i el seu fruit últim és la perpetuïtat
de la bellesa del Senyor fet Un amb
l'Obra.
27''. L'Art és obra de Déu,
i l'Obra de Déu és l'Art.
28. No escollim per a llegir
una gran qualitat de llibres morts,
pels seus títols o pel seu pès.
28'. Deixem-nos escollir per un
petit nombre de llibres vius
per la seva llum o fer la seva veu.
28''. El Llibre del Perfecte Amor
il·lumina amb una llum de matinada,
i parla amb la veu fresca del Senyor
de l'amor recent nascut, que no enganya.
29. Veniu Vivents a protegir-nos
amb la vostra Presència de tot
mal exterior.
29'. Vine, Senyor, a donar-nos
la puresa i la pau amb el teu amor
interior.
29''. Anem, germans, vers les estelles.
30. La clau de la nostra vida present
i de les nostres vides passades
roman al fons dels nostres cors
i el Senyor, que la coneix i la posseix,
ens la donarà si li sembla
necessari en el moment oportú.
30'. No vulguem violentar els nostres
cervells, ni el nostres cors, ni
el nostres esperits per a comprendre
o arravatar allò que no ens pertany,
perquè aniríem a la mort en lloc
d'anar a la vida.
31. L'intel·ligencia és fruit de
la paciència.
La intuició és fruit de la vida.
La inspiració és fruit de l'amor.
La santedad és fruit de la fe.
La saviesa és fruit de la poesia.
31'. La vanitat és fruit de l'orgull.
La violència és fruit de l'estupidesa.
La toçudesa és fru
it de la ignorància.
La maldat és fruit del pecat.
La incredulitat és fruit de la cobdícia.
31''. El bé és un do de Déu.
La gràcia ve de la innocència.
L'alegria la dóna l'Amic.
La perennitat és regal de l'Estimada.
L'amor és el do del Fill.
La pau és el lloc del Pare.
32. La guerra és la pitjor lacra
de la humanitat, però Déu es serveix
d'ella per a provar els cors dels
homes.
32'. El diable és l'enemic de l'àngel
protector, però Déu es serveix d'ell
per recuperar els cors del homes bons.
32''. La pau salva dels pitjors conflictes.
33. La brutícia del femer es podreix
primer, i després fumeja i escalfa,
per a madurar finalment i donar lloc
a la terra pura.
33'. L'humilitat del coneixement de
la nostra falta mena a la purgació
i l'apenediment que fa neixer
l'amor que cobarà l'única llum de
vida.
33''. L'escurço tanmateix a vegades
encara s'hi passeja, però és inofensiu,
aleshores.
34. La intel·ligència de la ment està
caiguda, però pot arribar a ésser
lluminosa i clara com la lluna plena
de l'hivern.
34'. La intel·ligència del cor és la
veritable intel.ligència perquè diu
i fa la cosa adequada en el moment
oportú. Es com un sol de primavera.
34''. Els homes intel·ligents creuen en
Déu, i els que no hi creuen no són
veritablement intel·ligents.
35. Malgrat la filosofia acceptada
ens hem adonat que tot té ànima
en aquest món, homes, animals,
astres, pedres. Uns individual, uns
grupal, uns general.
35'. L'ànima del món reposa i lluu.
L'ànima de la natura es mou i somnia.
L'ànima animal desperta i evoluciona.
L'ànima de l'home viu i estima.
35''. A ella el coneixement.
36. D'acord amb la filosofia, sabem
que tot té un esperit, els astres,
la natura, els homes. Un guía,
l'altre es guia, l'altre és guiat.
36'. L'esperit universal és recte i
creat.
L'esperit del món és caigut i també
creat.
L'esperit animal és instintiu i rebut.
L'esperit humà és caigut, guiat, i
també rebut.
36''. L'Esperit Sant és com l'ànima
de Déu. Ell guia i es guia, és increat i crea,
és rebut per l'home i salva per l'amor.
37. Tot en aquest món té un cos;
La terra, la natura, els homes.
El cos de la terra amaga un caos
preciós.
El cos de la Natura amaga un Llibre.
El cos de home amaga una llum
Santa.
37'. La Ciència de Déu converteix
el Caos en llum, a través de la
Natura i l'Art, però això és donat
només als perfectes, que han arribat
al coneixement a través de l'amor.
38. El cos de Déu es manifesta
en la terra com Pedra Santa, en
la Natura oculta com un Arbre de Vida
i en l'home com una pura substància
que allumarà al Fill a través del
Sant Esperit.
38'. EL Sant Esperit de Déu es
fixa en el cos pur com una
pura flama d'amor i de veritat
que mena vers l'unió.
38''. El Fill posseeix la paraula,
i amb ella guia el pur cor de la Mare.
39. La Santa Trinitat es manifesta
des de la seva Glòria fins al Caos
tenebrós com un meravellós Fonament
de tota vida.
39'. El Pare sap, el Fill viu,
l'Esperit estima i els tres romanen
eternament com a principi i final
de tot l'Univers creat i increat.
39'. L'Esperit guia el Fill, el Fill
la Mare, la Mare l'home, i tot roman
en Un.
MATERTIA.
40. La Pedra triple depurada per
l'aigua del Sol i de la Lluna es
cou plàcidament a les entranyes de la
terra que nodreix amb el seu foc.
40'. Quan haurem rebut la paraula del
cel i obert el nostre cor a la donzella,
caldrà que es cobi el bell nadó
amb el foc del seu amor, que el guarda.
40''. El Nadal serà anunciat per l'estrella
sonora.
41. No ens trenquem el cap per
entendre què vol dir aquest
ni cap llibre, sinó que entenguem
amb el cor senzill el que realment
diu, i es farà la llum.
41'. L'ocell cantor es posa on vol
de l'arbre i vola en la seva llibertat
d'un lloc a l'altre fins a fer el niu.
42. Acostem-nos a l'única font
de veritat i de vida que ens
retirarà del sofriment i ens
purificarà del pecat pel
miracle de l'amor.
42'. L'amor davallarà sobre l'home
purificat i fidel i el conduïrà
fins el coneixement del seu ésser.
42''. Dona'ns Senyor el teu
Sant amor que allibera del
dubte i de la por i que dóna la
felicitat completa. Amén.
43. Quan el dubte envaeix el
nostre esperit és que segurament
ja no som en la via de
Déu.
43'. Més val llavors resar i esperar
que la mà amorosa del Senyor ens
torni a la drecera que ens pertoca.
43''. Perdona Senyor la nostra
estupidesa i obre'ns els ulls i
les orelles a la teva Santa Veritat
que es reconeix a si mateixa
sense dubte.
44. El primer pa és com pa d'àngel,
és blanc, alimenta i és pur.
El segon pa és com mel de romaní,
és daurat, fixa i és mig pur.
El tercer pa és com pa de pessic,
És fosc, consolida i és menys pur.
44'. Et demanem Senyor el pa
just i necessari per santificar
i salvar els nostres cossos,
esperits i ànimes en la perfecta
i santa comunió que ens fa viure
en la teva voluntat i en la teva
via.
45. El vi Senyor és un vi
que fa sortit la sàvia i alegre
paraula de la boca com si d'una llum
que tothom veu es tractés.
45'. L'home que el prova, ja sempre
més el reconeix en mig de les paraules
vanes del món que l'envolta.
45''. És com un suc de magrana lluminós.

Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer

Ajuda'ns amb un donatiu

Ajuda'ns a pagar el manteniment de relatsencatala.cat Qualsevol aportació és més que benvinguda: