El Llibre del Perfecte Amor IX (ART VIU NETA)

Un relat de: prudenci

ART VIU NETA
1. Tinguem els peus a la
terra y el cor al cel. Així
el nostre cap descansarà enllà
dels estels.
1'. L'intel·ligible és allò que
entén i es fa entendre, com una
llum que brilla en la foscor.
1´´. La paraula de Déu.
2. Només l' amor ha pogut dur
a la nostra companya a comprendre
la veritat a la via
de Déu.
2'. Que demanarem nosaltres sinó
això al nostre company Totpoderós
que ens estima?
3. El sol del cel y de la terra
s'uniran en una única llum per
a dissoldre les tenebres d'un
lloc i de l'altre.
3'. Així el de dalt i el de baix
seran la única cosa que ens farà
veure i tastar la llibertat retrobada
dels fills de Déu, fins a unir-noshi
per sempre.
4. Que Ell sigui a la dreta,
que Ell sigui a l'esquerra,
que Ell sigui a dalt,
que Ell sigui a baix.
Que vagi davant,
i que vagi darrera.
4'. Així el nostre centre serà la
quinta essència de les quatre virtuts
de l'univers i la triunitat de les dos
naturaleses divina i humana del Fill.
4". Beneït sia Déu.
5. Que el Senyor, finalment,
malgrat les nostres visions
imaginàries o reals, tingui
el seu Temple en el nostre
cor per sempre i a cada
moment.
5'. Així l'engany i la mentida no
tindran cabuda en nosaltres, i les
nostres visions pures seran viscudes
amb el cor unit a Ell.
" A quest és el verset de l´exorcisme i de la benedicció que rehabilitara
la nostra vida en Déu. És per això que cal repetir-lo sovint."
6. hem de començar per obrir les
portes del nostre cor, perquè després
s'obrin les del nostre somni, i finalment
obrim els ulls a la veritat de
Déu, en despertar.
6'. Les portes dels tres móns
s'obren amb una única clau, que és
la clau de l'amor a Déu, a nosaltres
mateixos i als demés.
6". Això és el perfecte amor.
7. En la terra ens ajudan
foragitant la mort i la
brutícia que ens habiten.
7'. En el cel ens ajudan a continuació
foragitant l'àngel rebel
que vol obscurcir la llum de Déu.
7". Finalment en la terra ens tornen
a ajudar enfonsant al Sheol a la
mort i a Satan per sempre més.
8. Els esforçats Sants terrestres
i els il·luminats sants celestes
seran un dia units en la puresa
de la veritat una.
8'. La saviesa dels símbols
consisteix en la seva realització
en el nostre cor i en el nostre
esperit, fins a assolir la Unitat
del U.
9. El fill de l'home, malgrat
ésser incomprès i contat per
palla és qui ens salvarà o
ens condemnarà en l'últim
moment.
9'. Veurem el núvol incandescent
descendre sobre nosaltres, i malgrat
que ens amaguem als forats de la roca,
serem vistos.
9". Però la seva Misericòrdia i
la seva saviesa van molt més enllà
del nostre pobre judici.
10. La Resurrecció és el gran
miracle Sant de Déu.
10'. Que Ell vulgui que siguem
contats en la seva Glòria.
11. El bon lladre va reconèixer
Jesús en la creu, en el seu
sofriment i en la seva Glòria.
11'. El mal lladre no reconegué res,
només els poders del món i la seva
vanaglòria.
11". Jesús els perdonà als dos, tan mateix
però, només un l'acompanyà al Paradís.
12. La tradició es transmet de
boca a orella, però quantes boques hi
ha equivocades, i quantes orelles
impures.
12'. L'or i la plata són arreu, però
qui els purifica?
12". Només el Senyor dels móns.
13. Siguem intel·ligents
i veurem lluir la llum de
Déu, i Ell ens dirà la
veritat a cau d'orella.
13'. Siguem Sants i siguem Savis,
i Ell ens encarnarà el seu esperit
per la paraula, i es farà Un amb
nosaltres.
14. L'amor és la màxima virtut
que hom pot assolir , doncs és
per ell que s'arriba a l'abraç
amb el Pare.
14'. La Mare sempre ens mira,
i és Ella la que ens allibera del
mal quan li preguem amb sinceritat
i amor veritables.
14". El Fill és amb nosaltres quan
els assolim. Es com un punt que
neix en les tenebres, al principi.
15. El pensador, és aquell que
sent amb el cor i estima.
15'. L'ignorant és el que pensa
amb el cap i no estima ni entén
res.
15". Qui dels dos veurà la veritat?.
16. La unió del Cel y de la
Terra és una cosa molt més
sublim i grandiosa del que
poguem imaginar-nos.
16'. Perquè a dalt hi ha la veritat,
la llum, la puresa, i a baix hi ha
el coneixement, l'amor, la virtut.
16". Què sortirà de l'unio
d'ambdós sinó la pau del món,
en l'últim dia.
17.Si no fos pel dimoni,
tot aniria millor
17'. Es dirà que aquest és un verset
simple, però és cert.
17". Tinguem amor.
18. Beneïm els enemics, estimem
a qui ens vol mal, per molt que costi
18'. El senyor ens beneirà i ens
estimarà, si ho fem.
18". Ell és l'amor.
19. Pels maleïts i per als
que sofreixen, el Senyor ha
preparat alguns exorcismes.
19'. Pels seus fills i pels que
estimen ha preparat una oració.
19". Diguem això:
Beneïeix, Senyor, tot el nostre
ésser, malgrat les faltes i el pecat
amb el que està cobert, perquè nosaltres
t'estimem i et demanem perdó, malgrat els
nostres desencaminaments i malgrat els
nostres odis.
Dóna'ns un lloc a la teva Glòria, perquè
poguem gaudir de la teva Santa.
companyia eterna, del teu Esperit
i del teu cos. Amén.
20. És el sol de la veritat i de
justícia el que ens escalfa
i ens fa viure, ens il·lumina
i ens ensenya, i crema la
nostra mort per a tornar-la a
la vida.
20'. És la lluna de puresa la que ens
alimenta i ens fa créixer, ens dóna
la fe i ens fa sentir, ens consola
i ens fa estimar.
20". A través del foc i de la sal
tornarem a viure en Déu.
21. Tota la natura es dóna si
estem oberts a la seva protecció i
a la seva saviesa oculta.
21'. És Déu que la fa moure per l'amor
i la llibertat, i l'home pur la
domina i la venera.
21". Cridem de joia, perquè el
Pare i la Mare ens estimen i responen
als nostres clams!
22. Qui no veurà l'amor en una rosa
encesa de llum, color i perfum?
22'. I qui no trobarà la seva vida
en desfullar-la lentament, tot
oblidant-se?
22". Buideu-vos fills del cel,
i trobareu la veritat oculta!
23. L'argent de la paraula de vida
és com una llum que es sembra, creix,
apareix en el món i es multiplica
com una llavor de blat.
23'. L'or de la saviesa es transmet,
es planta, i dona serments, com
un cep de vinya antiga.
23". De l'un i del altre naixeran
la pau i l'amor que ens faran lliures
fins a cobrir tota la terra de llum.
24. La tradició ens ensenya el que
és bo per nosaltres, només cal viure-la
per a adquirir el coneixement de la
veritat.
24'. La transmissió oral la fa el
poble, és la vida i conserva la
saviesa en el seu si.
24". La transmissió escrita la fan alguns
savis i profetes de Déu, és l'amor
i en ella està la veritat oculta.
25. El senyor ens ha fet veure
la necessitat d'acabar aquest
Llibre i que aparegui en
el món.
25'. Ell sap perquè des del principi,
i nosaltres no fem sino obeir la seva
veu, sense preguntar-nos res.
25". Volem sentir-te Senyor,
si això no ens fa enfollir de
joia, i servir-te i amar-te
en aquest món i en l'altre
Oh Senyor de l'amor perfecte!
26. Les arts es poden viure amb
dedicació, amb disciplina, amb
coneixement, amb amor, amb
intel·ligència.
26'. Però cal inexcusablement que
l'art de Déu el visquem amb puresa,
sota perill de comptar-nos entre els
damnats, si no ho fem.
26". Ell és la força gran de
totes les coses, la vida, el poder,
la llum i la veritat. Perquè Ell és
l'obra de Déu més estimada.
27. L'església de Déu és escampada
arreu del món en els llocs on
la pau habita i la llum ensenya.
27'. L'escola de Déu viu a tots
els cors en que l'amor reneix, després
d'haver-se perdut en el no-res.
27". La pau en el món, i
l'amor en el cor. Heus aquí la
veritat de déu.
28. Oh Senyor, un dia vaig veure
el Sheol ardent dins del meu cor,
i els damnats, impotents, demanant-te
la teva benedicció.
28'. Oh Senyor, un dia vaig veure
com el teu cor s'aixecava dins del meu,
com un sol que omplia el món de la
llum de la teva Glòria.
28". Perquè m'heu estimat
però no m'heu temut, fills
perdonats.
29. Oh Senyor, una nit vaig
veure com les ànimes beneïdes
anaven a rebre't, i jo era
sol i lluny de la teva companyia.
29'. Oh Senyor, un matí vaig tenir
el teu bell estel al front com una
diadema amant que tant sols a Tú
mirava.
29". Perquè m'heu oblidat i us veu
oblidat, fills retrobats.
30. Oh senyor, un vespre, mentre
el fum pujava de la terra, els
últims escollits entraven al teu cor
que ja se'n anava d'aquest món,
i jo plorava.
30'. Oh Senyor, una tarda vaig
acaronar el teu cor amb la meva mà,
mentre la teva justícia em feia
home ja per sempre.
30". Perquè m'heu negat i us
heu negat, germans crucifixats.
31. Oh Senyor, un dia vaig despertar
i la teva mà agafava la meva mà
per a besar-me en els llavis.
31'. Oh Senyor una nit vaig anar
a dormir i el meu són es trasformà
en vida per a amar-te fins
el dia.
31". Perquè m'heu reconegut
i estimat, fills innocents.
32. Oh Senyor, entre dues llums vaig
veure't en un núvol de Glòria,
seient al teu costat, i la terra
ja era pura.
32'. Oh Senyor, entre dues llums,
el teu amor i el meu il·luminaven
el món com un estel recent nascut.
32". Perquè ets el meu Únic Fill
Ressucitat
33.Quan el teu cor s'ajunti
en el meu cor, quan el teu bes
es miri en el meu bes, quan la
teva llibertat sigui la meva.
33´. Llavors ni cel ni terra ja tindràn
amargor, llavors el mar brollarà
d´aigua dolça, i els rius seran de
llum sobre la terra pura.
34. Quan la teva veritat sigui
la meva, quan el teu amor sigui
d'un foc que ja no cremi.
Quan el teu cor s'ajunti en el
meu cor U.
34'. Llavors el cel sobre la Terra
portarà un regne nou, i la Ciutat
Celeste tindrà un lloc per a tu.
Llavors l'aigua divina mullarà tota
la terra i la puresa serà arreu on som
tu i jo.
34". Vine, amor, que jo t'espero
35. El Llibre de l'amor serà
un judici per a descobrir els
veritables amics de l'Amic.
35´.També farà descobrir a alguns
el veritable amant del Amat.
35". Qui se'l mengi coneixerà el
gust amarg i dolç del veritable amor.
36. El número primer i darrer
s'escriu amb les inicials qu
e
són els signes de la puresa
i amb les que són els signes de
l'amor.
IHSUH
36'. El Nom primer i darrer és
aquell que ens va fer ser purs al
començament i ens farà amants
al final, com l'estel radiant de
l'alba.
JESUS
36". El Sant Nom de Déu és
el poder de l'amor fet paraula de vida
per a la salvació dels seus amants
fidels.
ADONAI
37. Els Savis coneixen el nostre
cor al descobert perquè veuen
amb els seus ulls la nostra
riquesa i la nostra misèria,
i senten amb les seves orelles
la nostre veritat oculta d'una
forma clara.
37'. Això és perquè Déu brilla en
els seus cors i els il·lumina el sentit
per a l'ajuda dels fidels creients,
el suport dels amants fills i el rebuig
dels malvats hipòcrites.
38. Déu és una veritat tan evident,
que si no fos per la brutícia
que anorrea el nostre sentit
estaríem lloant-lo constantment
i sense cap esforç.
38'. El que busca ho creu, el que prega
ho veu, el que troba ho sap, el que
estima ho fa.
39. És una neu que brilla per
a il·luminar el sentit i com un foc
que lluu per il·luminar el cor.
39'. Es també com una Pedra justa que
es mou per a fer veure la veritat
del món, i com un vidre de llum
que separa la veritat de la mentida.
39". Es un judici, un fi.
una paraula, un estel.
És un cor ple de Sol, i un cor
fet de sang.
És abans i és després.
Ell és l'únic Savi.
40. Déu ens ha vist, ens veu i
ens veurà fins a l'últim dia, però
hem d'obrir-li el nostre cor amb
penediment i amb complet amor perquè
l'habiti en la seva humilitat o en
la seva Glòria.
40'. El Pare i la Mare tenen cura del
Fill que neix, tant com de la casa
on ha d'habitar i dels servents que
la netegen. Ells cuiden de nosaltres
com cuidarien del seu millor tresor.
40". Jesús necessita el nostre cor
per a fer la seva Obra a dins i a fora de
nosaltres. Entreguem-nos
a Ell.
41. Oferim al Senyor el nostre
dolor i la nostra alegria, els
nostres sentiments i els nostres
treballs.
41'. Però sobretot oferim-li el
redós del nostre cor perquè el sani
i l'habiti fent-se un amb nosaltres.
42. "T'oferim Senyor el nostre cor
perquè facis néixer un estel de
vida en la seva nit, i ens guií
fins el creixement invariable de
la Lluna, allà on tot creix i
madura per si sol, i ens dugui fins
l'Aurora daurada e inextingible
del teu Sol de Glòria, on la rosada
davalla indefinidament sobre la terra
i alimenta i il·lumina els teus fills.
42'. "Fes Senyor que de les
teves mans molt pures,que el nostre
cor esdevingui una rosa d'amor
per a Tu, del blanc de la neu
i del roig de la sang, mostra
eterna i veritable del nostre
mutu amor i de la teva vida"
43. El pa i el vi fan una sola cosa,
que és la llum de vida, d'on neix
la santa Paraula de l‘Amor.
43'. El cos i l'esperit del Senyor
de vida il·luminaran o encendran
el nostre món com una flama pura
de perdó per a refer-nos lliures.
43". Oh Senyor del secret !
44. I el cor se'ns fondrà en l'U.
45. I per a la restauració del mon.
44'. Per la seva Glòria...
45'. En la pau i la saviesa del amor
etern.
45". Així sia.

Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer