PALOU DEL REGUER A ALARÓ (Mallorca) UN CAPELLÀ DEL XVIIII FEMELLUT

Un relat de: Joan Antoni Estades de Moncaira i Bisbal
Sota la denominació de Palou del Reguer, era coneguda una familia mallorquina d’Alaró – Palou de cognom - propietaria d'unes terres nomenades aixi.
El gener de 1530 Antoni Palou del Reguer establia a Consell Gabriel Riera alies Carnisser qui era de Binissalem.
Gabriel Palou era pare de Joan - jurat d'Alaró l'any 1631- casat, el 1600 - amb Magdalen
Gabriel Palou - fill de Joan - casava, el 1637, amb Joana Frau, filla de Pere, alies Bialó.
Gabriel Palou del Reguer casava amb Aina Vidal.
Ell mori, el 19 d'octubre de 1692, havent testat amb el notari Nicolau.
La muller, el mes abans, dia 8 de setembre d'aquest mateix any.
Fills d'aquest matrimoni Palou del Reguer Vidal foren:
Jeronia esposa del Senyor Joan Palou de Comasema i Sampol; Magdalena casada amb Josep Foces; Angela muller de Josep Sastre Vidal; Joana esposa de Rafel Sampol; Miquel ( que segueix); Bartomeu qui mori,a Ciutat, el 1º de maig de 1697 i Joan que habitava a Binissalem.
Miquel Palou del Reguer i Vidal va morir el 8 de desembre de 1747.Estigué casat, primer,amb Aina Sampol i després amb Aina Montaner de l'Olivaret i Sampol, morta el 22 de maig de 1732; la qual hauria testat, davant el notari Miquel Llabrés, dia 28 de maig de 1730.
Fills del tal Miquel Palou del Reguer i Vidal foren:
Aina esposa de Jaume Amengual de Mancor; Miquel ( mort el 21de setembre de 1747); Gabriel ( prevere) Macià ( prevere a l'Hospital), Mateu qui continuarà i Joan ( cirugià).
El prevere Gabriel - Gabriel Palou del Reguer, senyor del Reguer - mori dia 7 de gener de 1762. Davant el notari Bestard dia 28 d'octubre de 1754 signà un acte de donació.
Aquest sacerdot - Gabriel Palou del Reguer i Vidal - fou un personatge singular i del que, com ara diuen, se'n contaven de grosses. A l'arxiu diocesà es conserven notes d'un expedient que li incoaren per agradar-li massa les dones..
Es poden llegir unes quantes perles de l’estil seguent:
Nicolau Perelló declarava ,dia 7 d'agost de 1748, que vint i nou anys abans, el capellà Biel del Reguer - encara al.lot - havia embarassat una dona; la qual hagué de fugir d'Alaró.
Josep Caimari - un cirugià d'ofici i substitut d'escrivent - es penedia no haver-li pegat quatre o cinc punyalades a aquest individu Palou del Reguer prevere i deia que una jove, qui ara habitava a Ciutat, tenia un infant d'ell.
Per altra part, un home de cinquanta-cinc anys - Pau Pizà - contava que una filla de Miquel de Ca'n Gasparet, quan tenia vint anys, la tenguéren allotjats amb ells i que estava embarassada del capellà Palou del Reguer. Aquesta al.lota se'n hauria anat a viure a Binissalem.
Un Joan Ordinas, alies Corona, diu per altra banda que: "Una criada de Son Paret "ha parrit un mascle del prevere Gabriel Palou del Reguer.
Mossen Gabriel Palou del Reguer ens és descrit,, per aquests denunciants com un alcabot.
Mateu Palou del Reguer – germà d’aquest ministre de Déu tan singular - ell mor dia 20 de març de 1745. De la seva primera esposa Margalida Nebot Servera (natural de la vila d'Artà i morta a Alaró el 15 d'octubre de 1732) tingué a Aina Palou del Reguer Nebot que es feu monja,
De la segona muller la fornalutxenca Magdalena Arbona de Sa Cabana i Mallol - morta el 15 de novembre de 1746 - nasquéren:
Miquel, Magdalena i Jeronia. Aquesta darrera estava casada amb el metge Serra Joan Baptista Simonet i mori dia 18 de juliol de 1614. Fou la mare de Bernat Simonet i Palou del Reguer qui casarà, a Sóller el 29 de juliol de 1798, amb Maria Ponç-Pati i Morell.
Un tercer nét seu - Antoni Mayol Simonet - esdevindria batle de Sóller, l'any 1931, quan la Segona República Espanyola.
Miquel Palou del Reguer . germà de l'esmentada Senyora Jeronia - estava casat, ell, amb Catalina Gelabert i Gelabert. Feu testament amb el notari Mateu Estade dia 6 de març de 1763 i mori el dia 9.
Guillem Palou del Reguer Gelabert (+ 6 setembre 1829) Era sacerdot.
Mateu Palou del Reguer Gelabert (+ 11 d'abril de 1835) contragué matrimoni amb Miquela Borràs Ferrer ( + 14 octubre de 1819) el 21 de març de 1795. Era doctor en dret.
Mateu Palou del Reguer Borràs ( * 19 setembre 1802).
Guillem Palou del Reguer Borràs ( * 16 novembre 1805) .
Narcis Palou del Reguer Borràs ( * 16 juny 1808).Casà el 8 d'abril de 1840 amb Joana Frau Simonet. Fills d’aquest matrimoni foren Mateu Palou Frau (* 31 de març 1843) i Miquela Palou Frau ( 1857-1922)
Antoni Ignasi Palou del Reguer Borràs ( 28 febrer 1811- 20 agost 1867).Tenia un fill natural de nom Antoni Palou.
Miquel Palou del Reguer Borràs ( 1797- 22 gener 1862) Es casà amb Antònia Miró i Roig de Lluis.
Els seus fills foren:
Mateu Palou del Reguer Miró ( * 9 desembre 1824).
Joan Palou del Reguer Miró ( * 13 agost 1826)
Miquel Palou del Reguer i Miró ( 18 juliol 1835- 4 de juny de 1893) Cursà la carrera militar.
No deixà descendencia legitima o,com ara es diu, matrimonial.
De la seva relació amb Isabel Matz Rosselló tengué un fill, Ramon Palou Matz, (* 28 gener 1878);qui casà.amb Antònia Coll Fluxà, el 5 d'octubre de 1916.
D'Isabel Maria Ginard Ripoll ( filla de Joan Ginard Thomàs i d’Isabel Maria Ripoll Pastor) nasquéren dues filles:
Maria Antònia Palou del Reguer Ginard ( 18 març 1894- 20 juliol 1965) que casa, amb Antoni Covas Salvà (+ 1969), el 12 d'abril de 1917. i
Isabel Palou del Reguer Ginard (º 18 novembre de 1893). Es casà, el 31 d'agost de 1916, amb Bartomeu Mas Juan.
D'aquest matrimoni són fills Gaspar Mas i Palou (* 23 octubre 1921) espós de Teresa Torres i Antoni Mas Palou (* 4 desembre de 1927) casat,el 15 de juny de 1962, amb Elionor Valenzuela Piña.
Del matrimoni Covas- Palou del Reguer tenim a Francisca Covas Palou (* 20 abril 1918) fadrina i Isabel Covas Palou (* 11 maig 1923) qui el 9 de febrer de 1948 casà amb Jaume Coll Bosch (*11 juny 1920).Filla d'aquests darrers és l'advocada Isabel Coll Covas.
A la barriada de S'Indioteria ( códi postal 07009) hi ha un carrer dedicat al llinatge Palou del Reguer. Es en honor del Senyor Joan Baptista Palou del Reguer i Miró - propietari de Son Nicolau - el qual, en 1878 va fer donació d'un espaiós solar per edificar l'església actual de la parroquia de Sant Josep del Terme,la rectoria,la plaça del barri i altres dependències.
La branca de Sa Cova
El 17 d'octubre de l'any 1686,Antoni Palou del Reguer es casava, amb Francisca Sampol de l'Alcadena i Ramis. Fou pare de Jordi Palou del Reguer i Sampol de l'Alcadena, mort el 5 de gener de 1740.
Aquest darrer serà el marit d'Anna Villalonga i el seu fill, Antoni Palou del Reguer Villalonga, ho fou de Coloma Morro.
Pere Palou del Reguer i Sampol de l'Alcadena ell era notari.
Nascut el 24 de febrer de 1693 a Ciutat moriel 17 de gener de 1745.
Va contreure matrimoni amb Joana Pasqual i Vaquer. Van tenir els fills seguents:
Jordi que era escrivent; Pere ( clerga) Antoni, Gabriel i Felip (* 1777) espòs de Catalina.
L'escrivent Jordi Palou del Reguer Pasqual es casà amb Maria Maura. Tingué una filla Joana Aina nascuda el 20 de març de 1731 i un fill Pere Miquel Palou del Reguer Pasqual que neix el 24 d'agost de 1734 i del qual fou padri de fonts el capità del Rei Miquel Maura.
Pere Miquel Palou del Reguer Pasqual era, l'any 1793, segon oficial de comptaduria de cabdals comuns.

Comentaris

  • Historiador[Ofensiu]
    Astut | 04-03-2012 | Valoració: 8

    Es veu que aquest tema de les familes antigues de Mallorca vos agrada i el coneixeu força bé

l´Autor

Foto de perfil de Joan  Antoni Estades de Moncaira i Bisbal

Joan Antoni Estades de Moncaira i Bisbal

222 Relats

335 Comentaris

191880 Lectures

Valoració de l'autor: 9.02

Biografia:
Vaig neixer a França on els meus pares havien emigrat i quan tenia tretze anys venguérem a Mallorca d'on procedeix tota la meva nissaga.
A l'hora d'ara ja he passat la setentena d'anys. Per sang, adopció i sobretot convicció em consider mallorqui de socarrel i pet tant de llengua i cultura catalana i ho defensaré sempre. Ho he defensat al setmanari "Sóller" on ja col-laborava de petit visquent el seu fundador JOAN MARQUÉS ARBONA !Pinoi" - d'això han passat ja cinquanta anys. (Ho recordo per si acàs hi ha qui no ho sap o intencionadament ho hagués oblidat) També aquesta ha sigut la meva positura a la "VEU DE SÓLLER) i ja no diguem al quinzenal "L'ESTEL DE MALLORCA" que dirigeix i edita un entusiaste patriota del catalanisme que fuma en pipa com el santjoaner i ex-conserje de nit de l'hotel " Bahía Grande" nomenat Mateu Joan i Florit.
Ah que quedi clar que no sóc ni anti francés ni anti espanyol però sí anti centralista i anti jacobi.