DE SCHMID A XUMET

Un relat de: Cavaller de Moncaira
El genearca del llinatge Xumet,. Johan Christian Schmidt és un personatge oriund de Suissa que visqué,almanco, vint i un anys a l'illa de Mallorca i que donà naixença a un nou cognom mallorquí.Em vaig adonà de la seva existència gràcies a una carta que, el 12 de juliol de 1968, m'envià un bijuter andritxol afincat a Palma.
Aquest darrer, Joan Bonnin Serra, era aleshores el delegat de "Les Cadets de Mallorca". Una associació establerta,el 1953 a França que arreplagava als mallorquins qui hi havien emigrat i els seus descendents.
Durant molts anys Bonnin havia investigat l'origen del cognom "Xumet" que era de la seva padrina paterna.
La història començava, el 1800,a Sóller. Un dimarts dia 4 de novembre,a l'església de Sant Bartomeu, on el vicari, Mossen Bartomeu Vives, beneïa el matrimoni d'una al.lota del poble- que habitava al carrer de Serra- amb un estranger que tenia un cognom complicadet.
Filla de Joan Forteza i de Jeronia Bonnin- Josepa Forteza Bonnin- descendia de jueus conversos;els seus cognoms eren un d'aquells quinze que un fraret de la Companyia de Jesús, Francesc Garau, havia satanitzat al pamflet La fe triunfante. Ell - el contraent que ben segur devia xerrar defectuosament tant el mallorquí com el castellà - es creia que era suec. Johan Christian Thodolus SCHMiDT ( tal eren els noms i el cognom seu) aviat fou batiat " Joan Xumet" pels sollerics.
I és que pels escrivents d'aquell temps, no gaire avesats a fonètiques estranyes, els era dificil escriure Schmidt correctament. Curiosament, Schmidt - que és un cognom germanic - a l'època de l'Alemanya hitleriana serà tengut per jueu.
En la seva carta, Joan Bonnin, me contava que les seves recerques havien començat en 1930.Per espai de trenta-vuit hauria el tema.
Aquesta l'havia duit a Suissa on,efectivament, havia nascut el primer "Joan Xumet" o sigui Johan Christian Schmidt.Mogut per la curiositat del que el Senyor Bonnin m'havia contat,anys després, vaig tenir ocasió de consultar una partida de matrimoni de Josepa Forteza Bonnin amb Johan Christian Thodolus Schmidt.Sorpresament em vaig topar amb una anotació, del 26 d'abril de 1911 manada pel Vicari General del Bisbat de Mallorca- que corregia la partida i establia que el nom correcte del contraent era Johan Christian Todolus Schmidt era natural de la ciutat de Rotenboden en el cantó dels Valais o Wallis i que els seus pares es deien Johan Christian Schmidt i Anna Guntern.
El cantó dels Valais es troba al Sud oest de Suissa i al mateix cor dels Alpes. La capital és Sion. Aquest cantó tengué una breu "independència", imposada - entre 1802 i 1810 - per l'Emperador Napoleó Bonapart,quan Johan Schmidt havia esdevingut ja Johan Xumet. Després de 1810 el Valais fou annexionat a França i sols a finals de 1813 es reintegrà a la Confederació Helvètica.
Dos terços de la població és de parla francesa i el terç restant és de parla alemana.Wallis és el nom germanic del Cantó.Rotenboden es troba a la zona germanofòna.La majoria dels habitants són de religió católica.
Joan Xumet ( Johan Christian Todolus Schmidt) mori el dijous 7 de juliol de 1821. En el seu testament consta que feia de serraller.Deixà del seu matrimoni amb Josepa Forteza Bonnin ( + 11 de maig de 1839) quatre al.lots i dues al.lotes.
Ells foren Joan ( 1801-1884), ferrer, casat amb Joana Miró Sureda. Josep (* 1806) - serraller com el pare - casat amb Catalina Llaneras Guerau, Miquel i Salvador ( 1809-1851) espòs de Maria Casasnovas.D'ells ixen els actuals Xumet Campomar, Xumet Escales, Xumet Obrador i Xumet Rullan existents a Pollença i Sóller .
Miquel Xumet Miró - nascut a Sóller el 14 d'agost de 1840 - fill de Joan Xumet Forteza i Joana Maria Miró Sureda, era nét per part de pare del Johan Christian Todolus Schmidt i de la seva esposa Josepa Forteza Bonnin.Els avis materns Joan Miró i Joana Sureda eren ells alcudiencs
Abans de la primera meitat del segle XIX el sarraller Josep Xumet Forteza i la seva muller Catalina Llaneras Guerau s'establiràn a Pollença on la seva filla Antònia( Sóller 1835-1886 prendrà per espòs, dia 4 de març de 1855 - al fuster andritxol Jaume Valls Aguiló.D'aquests darrers en són descendents a Sóller els Cardell Vallés qui emigrants i establerts a Alemania, per la decada dels 20 del segle XX; hauria modificat la grafia del cognom matern per raons que se poden sobreentendre. Dos germans d'Antònia Xumet Llaneras es casaren igualment amb al-lotes pollencines. El jornaler Joan Xumet Llaneras amb la filla de Joan Cifre i de Catalina Cifre nomenada Joana Aina i el sabater Bartomeu Xumet Llaneras amb Isabel March Segui. El 30 de juny 1867 neixerà a Pollença Josep Xumet Cifre,fill de Joan i Joana Aina.El 20 gener de 1871, a la mateixa localitat,neix una germana seva de nom Joana Aina. També a Pollença, el mateix any 1871 - el de nwa de març- neix Catalina Xumet March filla de Bartomeu i Isabel. El 2 de setembre del 1831 es casava a Sóller una de les filles de Johan Christian i de Josepa Forteza Bonnin, la que tenia per nom Jeronia. Jeronia Xumet Forteza prenia per espòs davant Déu i els homes a un botiguer d'Inca de nom i llinatges Josep Bonnin Aguiló. En foren testimonis el prevere Salvador Mayol de Bàlitx Estades de Moncaira i el veí Antoni Josep Colom. L'any 1843 - el dinou de desembre - era batiat a Andratx, per Mossen Jaume Cruelles: Joan Bonnin Xumet, fill dels anteriors i nét per tant de Johan Christian i de Pepa Forteza del carrer de Serra a Sóller. Sembla que aquesta persona encara vivia l'any 1919 i feia de pescador al Port d'Andratx. Descendent seu era Joan Bonnin Serra de qui vos he parlat al commençament. En certa ocasió vaig coneixer a Gabriel Bonnin Serra - germà de Joan - que havia emigrat a Montluçon França on s'havia nacionalitzat. Me vaig assabentar que els germans Bonnin Serra havien emigrat a l'estranger i que Joan era l'únic que havia conservat la nacionalitat. L'altra filla de Joan Xumet i Josepa Forteza nomia Maria.Era facrina i mori a Sóller el 29 d'abril de 1832 onze anys després del pare i cinc abans de la mare. El 19 d’agost del 1872 – que era un dilluns - moria, a l’Hospital Militar,Salvador Xumet Casasnovas.El finat era mariner.
El 31 de gener de 1874 fou batiat a Sóller Llorenç Femenias Xumet, fill de l'alaroner Jaume Femenias Fiol i de la sollerica Maria Xumet Mayol.
Josep Xumet Casasnovas (germà del mariner) estava casat amb Florentina Pons Magraner. D’ambdos eixí la filla Paula Xumet Pons ( 4 febrer 1889 ´25 març 1953) casada amb el seu parent Joan Magro Pons. Els Magro provenen de Quintana de la Orden a la provincia de Toledo.
Josep. Xumet Pons dia 31 de maig de 1971-que caigué en dilluns - mori als setenta anys. Estava casat amb Catalina Rosselló Crespi.
El 31 d'agost de 1892 es casen a Sóller Joan Xumet Ensenyat,de 29 anys, negociant, fill d'Antoni Xumet Miró i de Maria Ensenyat Pons amb la seva cosina Joana Maria Xumet Esteva,filla de Joan Xumet Miró i de Maria Esteva Magraner. Consta a la partida del matrimoni que s'ignora " el paradero" del pare d'ell i la defunció de la mare a més de la dispensa del segon grau de consanguinitatcanonic. El 8 d’abril del 1960 moria als setenta-nou anys - a la seva casa del carrer de S’hort de Viu – el prevere Antoni Rullan Xumet de Ca’n Ros Fill de Bartomeu Rullan Estades i Maria Xumet Casasnovas -emigrants sollerics a França - Mossen Rullan Xumet havia nascut a la marinera ciutat de Toulon.. Realitzà els seus estudis eclusiàstics a la Pontificia Universitat Gregoriana i fou ordenat prevere el 21 de juny de 1913.Estava adscrit a la Parroquia arxiprestal de Sant Bartomeu de Sóller i jo record que convivia amb una germana i un nebot “ Tomeu”; que havia participat a la segona guerra mundial com soldat de l’exèrcit francès,on resultà ferit greument ferit psiquicament.La dona que convivia amb ells potser fos Maria Rullan Xumet nascuda a Sóller el mes de gener de 1882 Guillem Xumet Rullan, alies passol ,mor el divendres 19 gener de 1999.Tenia 85 anys i vivia a la barriada de l'Horta.
Florentina Xumet Rullan, viuda de Pere Nadal, mor als 95 anys. Es el 8 de juny de 2004. Es tracta d’una germana de Salvador i Miquel Xumet Rullan.Diumenge 11 de gener de 2009, a Bunyola, ha mort Miquel Xumet Rullan (passol ) Era viduo i pare de Guillem i Margalida Xumet Obrador: sogre de Joana Oliver i Manolo Guerrero. Padri de Silvia i Miquel Xumet Oliver i de Sandra i Salvador Guerrero Xumet. Comptava 83 anys i tenia casa a Sóller al carrer de Sa Mar.
El dimecres 8 d’abril de 2009 ha mort a Sóller el darrer d’aquests germans Xumet Rullan. Salvador Xumet Rullan. Tenia vuitanta-sis anys i habitava al carrer de Santa Teresa.Deixa una vidua Maria Obrador Balaguer i els fills següents: Margalida esposa d’Andreu Castanyer Palou; Guillem casat amb Antònia Raja; Salvador marit de Margalida Frau, Josep espòs de Francisca Calafell i Joan casat amb Catalina Enseñat. Els néts són :
Francesc, Salvador i Andreu Castanyer Xumet; Salvador, Pep i Guillem Xumet Raja; Maria Cristina Xumet Frau;Mireia Xumet Calafell; Salvador i Maria Xume Frau.
Joan Xumet Rullan - germà de Salvador,Guillem, Miquel i Florentina - nasqué el 9 de maig de 1919 i mori el 5 de desembre de 1993.Casat amb Francisca Cañellas Martorell són filles seves Margalida Xumet Cañellas.
El 1971 nasqué al Port de Pollença l'escriptor Antoni Xumet Rosselló. autor de diversos llibres de poesia, com Potser el cor (1994), Memòria dels temps (1996), Biografia per a l’ús del vent (1996) i Una varietat del mim (1998).
La seva obra ha estat catalogada dins els 21 poetes del XXI, una antologia dels poetes joves catalans (2001) i Entre dos mil·lennis. 16 poetes de les darreres dècades. Ha traduït del portuguès a José Luís Peixoto, Eugénio de Andrade i Sophia de Mello, i ha tingut cura de l’antologia Els perfi ls d’Odisseu. Antologia de poesia jove a les Illes Balears, en edició bilingüe castellà i català.
A Soller Mallorca entre les decades dels anys 60 i 80 del segle XX era cap de la policia municipal d'aquella localitat Joan Xumet Olives. Havia nascut a l'illa de Menorca,de pare mallorqui i mare menorquina,
El 2 de març de 2010 nasqué Rafel Torres Xumet fill de Joan Torres Gil i de Maria Cristina Xumet Frau. Es tracta d'un besnét de la branca de Salvador Xumet Rullan
Consultant la guia de telefons hi hem trobat de primer o de segon cognom els seguents Xumet:
Antònia Xumet Campomar, (Juan de la Cosa),- PORT DE POLLENÇA
(MALLORCA) - BALEARES
Joan Xumet Campomar (Lleó, 3) POLLENÇA
Margalida Xumet Campomar (Roser Vell, 17) POLLENÇA
Francisca Xumet Cañellas (Cantallops, 27 SANT JORDI - PALMA)
Margalida Xumet Cañellas CALA BLAVA - LLUCMAJOR
(MALLORCA) – BALEARES
Josep Xumet Llompart (Cala, 2) PORT DE POLLENÇA.
Joan Josep Xumet Mir (Mar, ) POLLENÇA
Guillem Xumet Obrador (Sa Mar, ) SOLLER ,
Guillem Xumet Obrador (Alqueria Comte, SOLLER
Josep Esteve Xumet Obrador (Andreu Coll,) SOLLER
Joan Francesc Xumet Obrador (Poetessa Alcover, 54 B,2º) L´HORTA (SOLLER) - Salvador Xumet Obrador BINIARAIX - SOLLER
Maria Magdalena Xumet Rosselló (Llebeig, 5) PORT DE POLLENÇA .Salvador Xumet Rullan (Santa Teresa, 47) SOLLER
Francesc Castañer Xumet jardiner
Andreu Lluis Castanyer Xumet (Joan XXII), SOLLER Catalina Capó Xumet (Empúries, 14) SOLLER
Margalida Capó Xumet (Rei Jaume I, ) FELANITX
Salvador Castañer Xumet (Isabel II, ) SOLLER
Catalina Cifre Xumet ( Elcano, ) PALMA (MALLORCA) - BALEARES Catalina Ferriol Xumet (Rafael Lluís Blanes i Massanet,) PALMA
Catalina Magro Xumet (Germanes Casesnoves, )
NB A vegades el cognom Xumet ha sigut escrit Chumet, Ximet i Chimet. Es tracta en tots els casos de descendents de Johan Christian Todolus Schmid i de Josepa Fortexa Bonnin

Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer

Ajuda'ns amb un donatiu

Ajuda'ns a pagar el manteniment de relatsencatala.cat Qualsevol aportació és més que benvinguda:

l´Autor

Foto de perfil de Cavaller de Moncaira

Cavaller de Moncaira

220 Relats

335 Comentaris

184206 Lectures

Valoració de l'autor: 9.02

Biografia:
Vaig neixer a França on els meus pares havien emigrat i quan tenia tretze anys venguérem a Mallorca d'on procedeix tota la meva nissaga.
A l'hora d'ara ja he passat la setentena d'anys. Per sang, adopció i sobretot convicció em consider mallorqui de socarrel i pet tant de llengua i cultura catalana i ho defensaré sempre. Ho he defensat al setmanari "Sóller" on ja col-laborava de petit visquent el seu fundador JOAN MARQUÉS ARBONA !Pinoi" - d'això han passat ja cinquanta anys. (Ho recordo per si acàs hi ha qui no ho sap o intencionadament ho hagués oblidat) També aquesta ha sigut la meva positura a la "VEU DE SÓLLER) i ja no diguem al quinzenal "L'ESTEL DE MALLORCA" que dirigeix i edita un entusiaste patriota del catalanisme que fuma en pipa com el santjoaner i ex-conserje de nit de l'hotel " Bahía Grande" nomenat Mateu Joan i Florit.
Ah que quedi clar que no sóc ni anti francés ni anti espanyol però sí anti centralista i anti jacobi.