Sense DROPBOX - CONFIGURACIÓ MS OFFICE WORD 2010 I LIBRE OFFICE 4.0 (2013-04-07)

Un relat de: Joanjo Aguar Matoses


Sense DROPBOX - CONFIGURACIÓ MS OFFICE WORD 2010 I LIBRE OFFICE 4.0 (2013-04-07)

(NOTA: Aquesta versió no conté enllaços DROPBOX, ni esdevé apologia del pirateig informàtic)

_____________________________________________________________________________________

2013-04-07. 03:25


CONFIGURACIÓ DE MS OFFICE WORD (*.DOC),
LIBRE OFFICE WRITER (*.ODT), OPEN OFFICE....

(Sueca, País Valencià, Marènia. Joanjo Aguar Matoses)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


PRELIMINAR
_______________________________________________________________________________


CREACIÓ DE PLANTILLES NOVES ( *.DOC, *.ODT, ETC). CONFIGURACIÓ.
( Guia per a Word 2010 )


Quan creem Plantilles Noves amb intenció d'originar posteriors documents,
seleccionem TOT EL DOCUMENT i configurem, abans de res:


· LLENGUA (DINS DE 'REVISIÓ', en Word 2010): Català


· FORMAT DE LA PÀGINA (DINS DE 'PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA', en Word 2010):

- MARGES. Superior i Inferior: 2'5 cm / Esquerre i Dret: 2 cm

- ORIENTACIÓ: Vertical

- TAMANY: A4 (21 x 29'7 cm)


· PARÀGRAF (DINS DE 'INICI', en Word 2010)

- ALINEACIÓ: Esquerra

- ESPAIAT (INTERLINEAT):
· Anterior: 0 pt
· Posterior: 0 pt
· Interlineat (w): Simple
· Activem: NO AFEGISQUES ESPAI ENTRE PARÀGRAFS DEL MATEIX ESTIL


· TIPUS DE LLETRA (DINS DE 'INICI', en Word 2010): Times New Roman (o Arial, segons el cas)
TAMANY: 12 pt, per Times New Roman (10 pt, per Arial)
FORMAT: Normal

+ ¡IMPORTANT! CAPÇALERA I NÚMEROS DE PÀGINA:
ENCARA QUE ESTIGUEN EN BLANC, 'SELECCIONEM-HO TOT' DINS DE CAPÇALERA I PEU PÀGINA,
I CONFIGUREM TAMBÉ ACÍ L'ESPAIAT (INTERLINEAT), EL TIPUS DE LLETRA I EL TAMANY
DURANT LA CREACIÓ DE LA PLANTILLA. AIXÍ COM CADA COP QUE AFEGIM, POSTERIORMENT,
ALGUNA CAPÇALERA I NÚMEROS DE PÀGINA.


· TIPUS DE FITXER. Anomena i Desa (Guardem com): WORD COMPATIBLE AMB VERSIONS ANTERIORS-> Finalment COMPROVEM aquesta configuració, creant o copiant un text
de diverses pàgines, amb capçalera i peus de pàgina inclosos.

_______________________________________________________________________________


INCORPORACIÓ DEL FORMAT DE LA NOSTRA PLANTILLA AL DOCUMENT WORD PER DEFECTE
( Guia per a Word 2010 )


Una vegada creada la nostra PLANTILLA per complet, incorporem les seues
característiques, apartat per apartat, al format que apareix per defecte
cada vegada que obrim el WORD.

Seguim aquest procediment:

1) Fem una còpia de la nostra PLANTILLA i obrim aquesta còpia.

2) Entrem als diferents apartats que hem establert en la PLANTILLA
i premem el botó CONFIGURACIÓ PER DEFECTE >
> Escollim: TOTS ELS DOCUMENTS BASATS EN LA PLANTILLA 'NORMAL'

Repetirem aquest procés, un per un, als següents apartats:

· LLENGUA (DINS DE 'REVISIÓ', en Word 2010)
· FORMAT DE LA PÀGINA (DINS DE 'PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA', en Word 2010)
· PARÀGRAF (DINS DE 'INICI', en Word 2010)
· TIPUS DE LLETRA (DINS DE 'INICI', en Word 2010)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________CONFIGURACIÓ MEUA: GUIA GENERAL - TOTS ELS PROGRAMES


_______________________________________________________________________________


DICCIONARI DE CATALÀ. AMPLIACIÓ A VARIANT VALENCIANA.


Personalitzem el Diccionari de Català en la meua variant valenciana.
Afegim-hi paraules correctes no contingudes en el Diccionari predefinit.

Arxiu meu: VALENC.DIC (o altra extensió)

Gravem-lo o recuperem-lo d'ESCRITS JOANJO.

_______________________________________________________________________________

MÉS CONSIDERACIONS
_______________________________________________________________________________

Menú EINES > IDIOMA

Escollim CATALÀ i polsem PREDETERMINAT, per assignar la nostra llengua
per defecte a tots els documents a partir d'ara.
_______________________________________________________________________________

Menú EINES > AUTOCORRECCIÓ

Desactivem totes les opcions.

Açò evita l'aparició automàtica de Cometes Tipogràfiques, Llistes Puntejades, etc.

_______________________________________________________________________________

Menú EINES > OPCIONS
______________________________________

GUARDAR (SAVE)

· No Autoguardem

· No Permetem Guardar Ràpidament

______________________________________

ORTOGRAFIA (SPELLING)

· Desactivem Correcció Automàtica

· Desactivem Ignorar Paraules en MAJÚSCULES

______________________________________

AUTOFORMAT

· Desactivem totes les opcions, tant d'Autoformat com d'Autoformat Mentre Escriu

Açò evita l'aparició automàtica de Cometes Tipogràfiques i de Llistes Puntejades.

______________________________________

GENERAL

· Desactivem So en Errors (Beep on Error Actions)

· Desactivem Consells Actius (Tip Wizard Active)
______________________________________

EDITA (EDIT)

· Desactivem Selecció Automàtica de Paraules (Automatic Word Selection)
per seleccionar text sense englobar automàticament paraules senceres.

· Activem Permet Majúscules Accentuades (Allow Accented Uppercase)

______________________________________

INFORMACIÓ D'USUARI (USER INFO)

· Incloguem-hi les nostres dades
o, pel contrari, eliminem-les si volem preservar l'anonimat.

_______________________________________________________________________________

Menú EINES > PERSONALITZA

ASSIGNEM DRECERES DE TECLAT


Arxiu (File) - Guardar (Save): CTRL + S / CTRL + G

Edita (Edit) - Seleccionar Tot (Edit Select All): CTRL + A / CTRL + E

Edita (Edit) - Cercar (Edit Find): CTRL + F / CTRL + B

Edita (Edit) - Reemplaçar (Edit Replace): CTRL + R

Format - Negreta (Bold): CTRL + N

Format - Cursiva (Italic): CTRL + K

Format - Subratllat (Underline): CTRL + D

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________GUIA WORD MS OFFICE 2010


_______________________________________________________________________________


CREACIÓ DE PLANTILLES NOVES ( *.DOC, *.ODT, ETC). CONFIGURACIÓ.
( Guia per a Word 2010 )


Quan creem Plantilles Noves amb intenció d'originar posteriors documents,
seleccionem TOT EL DOCUMENT i configurem, abans de res:


· LLENGUA (DINS DE 'REVISIÓ', en Word 2010): Català


· FORMAT DE LA PÀGINA (DINS DE 'PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA', en Word 2010):

- MARGES. Superior i Inferior: 2'5 cm / Esquerre i Dret: 2 cm

- ORIENTACIÓ: Vertical

- TAMANY: A4 (21 x 29'7 cm)


· PARÀGRAF (DINS DE 'INICI', en Word 2010)

- ALINEACIÓ: Esquerra

- ESPAIAT (INTERLINEAT):
· Anterior: 0 pt
· Posterior: 0 pt
· Interlineat (w): Simple
· Activem: NO AFEGISQUES ESPAI ENTRE PARÀGRAFS DEL MATEIX ESTIL


· TIPUS DE LLETRA (DINS DE 'INICI', en Word 2010): Times New Roman (o Arial, segons el cas)
TAMANY: 12 pt, per Times New Roman (10 pt, per Arial)
FORMAT: Normal

+ ¡IMPORTANT! CAPÇALERA I NÚMEROS DE PÀGINA:
ENCARA QUE ESTIGUEN EN BLANC, 'SELECCIONEM-HO TOT' DINS DE CAPÇALERA I PEU PÀGINA,
I CONFIGUREM TAMBÉ ACÍ L'ESPAIAT (INTERLINEAT), EL TIPUS DE LLETRA I EL TAMANY
DURANT LA CREACIÓ DE LA PLANTILLA. AIXÍ COM CADA COP QUE AFEGIM, POSTERIORMENT,
ALGUNA CAPÇALERA I NÚMEROS DE PÀGINA.


· TIPUS DE FITXER. Anomena i Desa (Guardem com): WORD COMPATIBLE AMB VERSIONS ANTERIORS-> Finalment COMPROVEM aquesta configuració, creant o copiant un text
de diverses pàgines, amb capçalera i peus de pàgina inclosos.

_______________________________________________________________________________


INCORPORACIÓ DEL FORMAT DE LA NOSTRA PLANTILLA AL DOCUMENT WORD PER DEFECTE
( Guia per a Word 2010 )


Una vegada creada la nostra PLANTILLA per complet, incorporem les seues
característiques, apartat per apartat, al format que apareix per defecte
cada vegada que obrim el WORD.

Seguim aquest procediment:

1) Fem una còpia de la nostra PLANTILLA i obrim aquesta còpia.

2) Entrem als diferents apartats que hem establert en la PLANTILLA
i premem el botó CONFIGURACIÓ PER DEFECTE >
> Escollim: TOTS ELS DOCUMENTS BASATS EN LA PLANTILLA 'NORMAL'

Repetirem aquest procés, un per un, als següents apartats:

· LLENGUA (DINS DE 'REVISIÓ', en Word 2010)
· FORMAT DE LA PÀGINA (DINS DE 'PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA', en Word 2010)
· PARÀGRAF (DINS DE 'INICI', en Word 2010)
· TIPUS DE LLETRA (DINS DE 'INICI', en Word 2010)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________CONFIGURACIÓ MEUA: GUIA PARTICULAR - WORD. MS OFFICE 2010


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


IMPORTANT: DOCUMENTS EN FORMAT WORD 2010 (*.DOCX) - MODE DE COMPATIBILITAT


A l'hora de guardar el documents en format WORD 2010, activem sempre l'opció:

- Mantén la compatibilitat amb versions anteriors del WORD.

Açò ens evitarà problemes quan hagem de compartir els nostres documents amb altra gent.


NOTA 1: L'opció de COMPATIBILITAT només apareix quan creem i guardem
primer un document en un format antic de WORD i, en acabat, intentem
desar-lo en format WORD 2010.


IMPORTANT: Aquesta opció de compatibilitat no s'ofereix,
de cap manera, quan creem un document nou i el guardem
directament a WORD 2010.


NOTA 2: Generalment, els documents en format WORD 97-2003 són massa pesats.
Ocupen quasi el doble d'espai que els de WORD 95 i WORD 2010.

En principi, per raons de compatibilitat, aconsellaria guardar
els documents en WORD 97-2003, amb tal d'arribar a més gent
a l'hora de difondre els meus escrits, atés que la majoria
encara no tenen el processador de text del MS OFFICE 2010.

Però com el WORD 2010 -AMB L'OPCIÓ COMPATIBLE ACTIVADA- també ens permet
mantindre la compatibilitat amb altres versions del WORD, i origina
uns documents relativament lleugers, he decidit guardar a partir d'ara
(dijous, 21-3-2013) tots els documents de WORD en Versió 2010 - Mode Compatible.

_______________________________________________________________________________


PER GUARDAR AUTOMÀTICAMENT EN WORD 2010 COMPATIBLE. CONFIGURACIÓ A SEGUIR:


1) Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > DESAMENT

· DESA DOCUMENTS. Opcions que s'aplicaran automàticament a tots els documents que editem:

- Desa els fitxers amb aquest format: Escollim "DOCUMENT DEL WORD (*.DOCX)" (És la Versió 2010)


2) Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > AVANÇADES

· OPCIONS DE COMPATIBILITAT per a: Escollim "TOTS ELS DOCUMENTS NOUS"

- Presenta aquest document com si s'hagués creat amb: Escollim "MICROSOFT WORD 97"


OPCIONAL: Fem clic a "+" en Opcions de Presentació i escollim aquelles que més ens convinguen.
Són molt específiques. Podem conservar les que hi ha per defecte.


3) FINALMENT, PREMEM "D'ACORD" PER VALIDAR TOTS ELS CANVIS

_______________________________________________________________________________


MÉS OPCIONS DE FORMAT I COMPATIBILITAT. DINS DE MENÚ: FITXER (WORD. MS OFFICE 2010)


Menú FITXER > INFORMACIÓ. Opcions:


· CONVERTEIX: Per convertir el document al format de WORD més recent: MS OFFICE 2010.

Aprofita al màxim els recursos de WORD 2010 i redueix la mida del document.

AVÍS: Pot modificar la presentació del document.
Sobreescriu l'arxiu original.


· PROTEGEIX EL DOCUMENT: Permet arxivar-lo en mode de solament lectura,
xifrar-lo, restringir-ne l'edició, restringir permisos segons la persona
o afegir-li una signatura electrònica.


· COMPROVA SI HI HA PROBLEMES. Presenta les opcions:

- Inspecciona el document: Cerca propietats ocultes o informació personal adjunta.

- Comprova l'accessibilitat: Detecta possibles dificultats per a gent amb discapacitat.

- Comprova la COMPATIBILITAT: Cerca característiques no admeses per versions anteriors de WORD.

En "SELECCIONA LES VERSIONS PER MOSTRAR", activem:
· WORD 97-2003
· WORD 2007

Activem: COMPROVA LA COMPATIBILITAT EN DESAR DOCUMENTS


· ADMINISTRA LES VERSIONS:

- Recupera documents no desats

- Suprimeix tots els documents no desats

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


IMPORTANT: APLIQUEM LES OPCIONS SEMPRE A "TOTS ELS DOCUMENTS NOUS"


Durant la Configuració General escollirem sempre: "TOTS ELS DOCUMENTS NOUS"


És a dir, si volem que les opcions afecten a tots els documents a partir d'ara,
allà on se'ns oferisca l'oportunitat d'aplicar canvis a:
"DOCUMENT" (Actual) o a "TOTS ELS DOCUMENTS NOUS",
escollirem sempre: "TOTS ELS DOCUMENTS NOUS"

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


DICCIONARI DE CATALÀ. AMPLIACIÓ A VARIANT VALENCIANA.


Personalitzem el Diccionari de Català en la meua variant valenciana.
Afegim-hi paraules correctes no contingudes en el Diccionari predefinit.


PER CREAR O CANVIAR UN DICCIONARI PERSONALITZAT

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > CORRECCIÓ > Botó DICCIONARIS PERSONALITZATS


Per editar les característiques dels diccionaris, cal situar-nos sobre ells i seleccionar-los.

Es mostren diverses opcions:

· EDITA LA LLISTA DE PARAULES, per afegir o suprimir mots del diccionari.

· CANVIA EL VALOR PER DEFECTE, per designar un diccionari específic com el diccionari per defecte.

· CREA, per crear un diccionari personalitzat.
En el nostre cas, el de variant valenciana: VALENC-WORD-2010.DIC

· AFEGEIX, per importar al llistat WORD de Diccionaris un arxiu '*.DIC' que
haurem copiat prèviament a la carpeta de treball:

C:\Users\Joanjo\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Aquest arxiu '*.DIC', ja preexistent, podria ser -per exemple-
el 'VALENC-WORD-2010.DIC' que podríem recuperar del nostre directori
ESCRITS JOANJO, en el cas forçós d'haver de reinstal·lar de nou el MS OFFICE 2010.

· SUPRIMEIX, per eliminar un diccionari personalitzat.

· Amb l'entrada 'LLENGUA DEL DICCIONARI' seleccionem a quina llengua
volem associar cada diccionari personalitzat.

_______________________________________________________________________________

RECORDEM

Carpeta de treball dels Diccionaris Personalitzats (WORD. MS OFFICE 2010):

C:\Users\Joanjo\AppData\Roaming\Microsoft\UProof


Diccionari meu. Variant valenciana. Arxiu: VALENC-WORD-2010.DIC

Per reconéixer-lo el WORD 2010, l'arxiu ha d'estar en format UNICODE.

INTERESSANT (dimecres, 20-3-2013): He agafat el meu VALENC.DIC antic (de WORD 6.0),
l'he guardat en format UNICODE, l'he copiat a la carpeta de treball
de diccionaris del WORD 2010 i, mitjançant l'opció AFEGEIX, el WORD 2010
ha reconegut sense problema aquest arxiu VALENC.DIC.
El format UNICODE excel·leix, per tant, com un estàndard molt vàlid.
Gran meravella de la tècnica informàtica.
Gràcies a ell no em caldrà partir de zero, a l'hora de corregir els textos.

IMPORTANT: Copiem periòdicament l'arxiu del diccionari personalitzat
VALENC-WORD-2010.DIC a la carpeta d'ESCRITS JOANJO, com a seguretat,
per recuperar-lo quan faça falta.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


CONFIGURACIÓ DE LLENGUA I OPCIONS DE CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA (WORD. MS OFFICE 2010)

_______________________________________________________________________________

ASSIGNACIÓ DEL CATALÀ COM A LLENGUA PREDETERMINADA


Tenim dues rutes per accedir a les Opcions de Llengua:

· Menú REVISIÓ > LLENGUA > PREFERÈNCIES DE LLENGUA

· Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > LLENGUA


Entre les diverses opcions, escollim CATALÀ i polsem CONFIGURACIÓ PER DEFECTE (PREDETERMINADA),
per assignar la nostra llengua per defecte a tots els documents a partir d'ara.

_______________________________________________________________________________

CLIC DRET SOBRE UNA PARAULA O EXPRESSIÓ DUBTOSA

En fer Clic Dret sobre una paraula destacada com a dubtosa ortogràficament,
apareixen suggerides possibles alternatives correctes.

Només cal seleccionar la més adient i quedarà substituïda en l'acte.
_______________________________________________________________________________

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA: PER TORNAR A REVISAR EL DOCUMENT DES DE ZERO

Molt útil si durant la correcció ortogràfica hem polsat 'IGNORA' en algunes
paraules incorrectes, sense voler, i desitgem que es detecten de nou com a dubtoses,
automàticament.


Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > CORRECCIÓ > Botó TORNA A REVISAR EL DOCUMENT

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


GUIA PAS A PAS: LA MEUA CONFIGURACIÓ - OPCIONS DEL WORD. MS OFFICE 2010

_______________________________________________________________________________

Anem a:

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES

Es mostren els diversos apartats de configuració:


· GENERAL: Opcions Bàsiques >> NO CAL TOCAR-HO.

· VISUALITZACIÓ: Opcions de Visualització i d'Impressió >> COMPROVEM-HO

· CORRECCIÓ: Opcions de Correcció Ortogràfica i Automàtica >> CONFIGUREM-HO

· DESAMENT: Opcions de Guardat o Arxivat del Document >> CONFIGUREM-HO

· LLENGUA: Opcions de Llengua per defecte >> CONFIGUREM-HO

· AVANÇADES: Opcions molt específiques, amb detalls interessants >> CONFIGUREM-HO

· PERSONALITZA FRANJA I DRECERES DE TECLAT: Opcions per disposar la Franja (o Barra de Menús
Desplegables) al nostre gust, així com les Dreceres de Teclat >> CONFIGUREM-HO

· PERSONALITZA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID: Opcions per incloure els Botons d'Acció
que vulguem a la Barra d'Eines d'Accés Ràpid, la situada a sobre de la Franja
(o Barra de Menús Desplegables). >> CONFIGUREM-HO NOMÉS DESPRÉS D'USAR MOLT EL WORD

· COMPLEMENTS: Permet afegir o suprimir Complements o Utilitats incrustades dins del WORD,
com l'ACROBAT PDF MAKER OFFICE COM ADDIN, el MEASUREMENT CONVERTER, etc. >> NO HO TOQUEM

· CENTRE DE CONFIANÇA: Permet administrar la Configuració de Macros, Obertura de Documents,
Accés a Internet, etc. >> COMPROVEM-HO I CONFIGUREM-HO, SI CAL

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA DELS APARTATS DE CONFIGURACIÓ (WORD. MS OFFICE 2010)

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES

_______________________________________________________________________________


GENERAL: Opcions Bàsiques >> NO CAL TOCAR-HO, SI NO VOLEM.

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > GENERAL


· PERSONALITZACIÓ DE LA CÒPIA DEL MICROSOFT OFFICE. Podem modificar:

- Nom d'Usuari

- Inicials

_______________________________________________________________________________


VISUALITZACIÓ: Opcions de Visualització i d'Impressió >> COMPROVEM-HO

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > VISUALITZACIÓ


· OPCIONS DE VISUALITZACIÓ DE LA PÀGINA.

Activem:

- Mostra l'espai en blanc entre les pàgines a la visualització de la presentació d'impressió

AÇÒ FARÀ VISIBLES SEMPRE EL MARGE SUPERIOR I INFERIOR del document,
reservats per a la capçalera i el peu de pàgina, malgrat que estiguen en blanc.

SI ALGUNA VEGADA DESAPAREIXEN ELS MARGES SUPERIOR I INFERIOR DE LA PÀGINA,
I VOLEM TORNAR A VEURE'LS DE NOU, EIXA ÉS L'OPCIÓ QUE HEM D'HABILITAR.

TAMBÉ PODEM, AIXÍ MATEIX, FER DOBLE CLIC EN EL BUIT QUE HI SEPARA
DUES PÀGINES (en la visualització 'Disposició de la Impressió')
I EL RESULTAT SERÀ IDÈNTIC: MOSTRAR O AMAGAR ELS MARGES SUPERIOR I INFERIOR DE LA PÀGINA.


Activem també:

- Mostra les marques del marcador

- Mostra indicadors de funció del document quan passe per sobre

_______________________________________________________________________________


CORRECCIÓ: Opcions de Correcció Ortogràfica i Automàtica >> CONFIGUREM-HO

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > CORRECCIÓ


· OPCIONS DE CORRECCIÓ AUTOMÀTICA. Premem la barra-botó d'aquesta secció.

I desactivem les opcions de autocorrecció en totes les pestanyes, entre elles:

- Corregeix DUes MAjúscules INicials

- Substitueix el text a mesura que escric

- Substitueix COMETES RECTES per COMETES CORBADES

- Substitueix CAMINS DE XARXA I D'INTERNET per enllaços

- Substitueix GUIONS (--) PER GUIÓ LLARG (–)

- Aplica llistes amb pics o numerades automàticament

....


· EN CORREGIR L'ORTOGRAFIA EN PROGRAMES DE MICROSOFT OFFICE. Activem:

- Ignora les adreces d'Internet i de Fitxers


Premem la barra-botó DICCIONARIS PERSONALITZATS i creem o afegim-ne el que necessitem:

C:\Users\Joanjo\AppData\Roaming\Microsoft\UProof\VALENC-WORD-2010.DIC


· EN CORREGIR L'ORTOGRAFIA I LA GRAMÀTICA AL WORD. Activem (o desactivem, segons convinga):

- Revisa l'ortografia a mesura que escric

- Marca els errors gramaticals a mesura que escric

Premem també la barra-botó: TORNA A REVISAR EL DOCUMENT, si volem
partir de zero en la revisió i que el WORD 2010 detecte paraules dubtoses
que anteriorment, en alguna correcció, li havíem fet descartar mitjançant l'opció IGNORAR.

_______________________________________________________________________________


DESAMENT: Opcions de Guardat o Arxivat del Document >> CONFIGUREM-HO

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > DESAMENT


· DESA DOCUMENTS. Opcions que s'aplicaran automàticament a tots els documents que editem:

- Desa els fitxers amb aquest format: Escollim "DOCUMENT DEL WORD (*.DOCX)" (És la Versió 2010)

Desactivem l'Autoguardat: "DESA LA INFORMACIÓ DE RECUPERACIÓ AUTOMÀTICAMENT CADA: x MINUTS"


· CONSERVA LA FIDELITAT QUAN ES COMPARTISCA AQUEST DOCUMENT: Escollim "TOTS ELS DOCUMENTS NOUS"

Activem:

- Incrusta els tipus de lletra al fitxer

- No incrustes tipus de lletra comuns del sistema

_______________________________________________________________________________


LLENGUA: Opcions de Llengua per defecte >> CONFIGUREM-HO

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > LLENGUA


Als apartats "TRIEU LES LLENGÜES D'EDICIÓ / VISUALITZACIÓ I AJUDA / INFORMACIÓ DE PANTALLA":

Escollim CATALÀ i polsem CONFIGURACIÓ PER DEFECTE (PREDETERMINADA),
per assignar la nostra llengua per defecte a tots els documents a partir d'ara.

_______________________________________________________________________________


AVANÇADES: Opcions molt específiques, amb detalls interessants >> CONFIGUREM-HO

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > AVANÇADES


· OPCIONS D'EDICIÓ.

Activem:

- Substitueix el text seleccionat en escriure

- En marcar, selecciona automàticament la paraula sencera
(DESACTIVEM-LO, si volem seleccionar text sense englobar automàticament paraules senceres).

- Permet arrossegar i deixar anar text

- Utilitza CONTROL + Clic del ratolí per seguir un enllaç

- Utilitza el cursor intel·ligent


Desactivem:

- Utilitza la selecció de paràgraf intel·ligent
(DESACTIVEM-LO per seleccionar text sense englobar automàticament paràgrafs sencers).

- Utilitza la tecla INSEREIX per controlar el mode de sobreescriptura

- Utilitza el mode de sobreescriptura


· MIDA I QUALITAT DE LA IMATGE: Escollim "TOTS ELS DOCUMENTS NOUS"

Permet triar:

- Descarta les dades d'edició

- No comprimisques les dades al fitxer

- Defineix la sortida de destinació per defecte a: 220 (RECOMANAT) / 150 / 96 ppp


· VISUALITZACIÓ

- Mostra aquest nombre de documents recents: 5 / 10 / 15 / 20 / 25....

- Mostra les mides en unitats de: "Centímetres"


Activem:

- Mostra Tecles de Drecera a la informació de pantalla

- Mostra la barra de desplaçament horitzontal

- Mostra la barra de desplaçament vertical

- Mostra el regle vertical a la visualització de la presentació d'impressió


· IMPRESSIÓ. Activem:

- Utilitza Qualitat Esborrany (OPCIONAL)

- Imprimeix en segon terme

- Imprimeix les pàgines en ordre invers (OPCIONAL)

- Ajusta el contingut a mides de paper A4 (21 cm x 29'7 cm) o a 21'59 cm x 27'94 cm


· DESAMENT. Desactivem:

- Permet desar en Segon Terme


· CONSERVA LA FIDELITAT QUAN ES COMPARTISCA AQUEST DOCUMENT: Escollim "TOTS ELS DOCUMENTS NOUS"

Activem:

- Incrusta les dades lingüístiques


· GENERAL. Activem:

- Confirma la conversió del format del fitxer en obrir-lo (OPCIONAL)


· OPCIONS DE COMPATIBILITAT per a: Escollim "TOTS ELS DOCUMENTS NOUS"

- Presenta aquest document com si s'hagués creat amb: Escollim "MICROSOFT WORD 97"

Fem clic a "+" en Opcions de Presentació i escollim aquelles que més ens convinguen.
Són molt específiques. Podem conservar les que hi ha per defecte.


>> FINALMENT, PREMEM "D'ACORD" PER VALIDAR TOTS ELS CANVIS

_______________________________________________________________________________


PERSONALITZA FRANJA I DRECERES DE TECLAT (WORD. MS OFFICE 2010)

Opcions per disposar la Franja (o Barra de Menús Desplegables) al nostre gust,
així com les Dreceres de Teclat >> CONFIGUREM-HO


Anem a:

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > PERSONALITZA LA FRANJA (I LES DRECERES DE TECLAT)


Baix de tot, cap a l'esquerra, en DRECERES DE TECLAT, premem el botó PERSONALITZA
i assignem aquestes dreceres de teclat:


Fitxer (File) - Guardar (FileSave): CTRL + S / CTRL + G

Inici (Abans Edit) - Seleccionar Tot (Edit Select All): CTRL + A / CTRL + E

Inici (Abans Edit) - Cercar (Edit Find): CTRL + F / CTRL + B

Inici (Abans Edit) - Reemplaçar (Edit Replace): CTRL + R

Inici (Abans Format) - Negreta (Bold): CTRL + N

Inici (Abans Format) - Cursiva (Italic): CTRL + K

Inici (Abans Format) - Subratllat (Underline Gallery): CTRL + D


· En "Desa els canvis a:" Escollim "NORMAL" (Plantilla), perquè s'apliquen
els canvis a tots els documents a partir d'ara.

_______________________________________________________________________________


CENTRE DE CONFIANÇA: Permet administrar la Configuració de Macros, Obertura de Documents,
Accés a Internet, etc. >> COMPROVEM-HO I CONFIGUREM-HO, SI CAL

Menú: Cantó Superior Esquerre - BOTÓ SÍMBOL "v" (PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID) >
> MÉS ORDRES > CENTRE DE CONFIANÇA


Premem la barra-botó: CONFIGURACIÓ DEL CENTRE DE CONFIANÇA

Se'ns mostren les opcions:

· EDITORS DE CONFIANÇA
· UBICACIONS DE CONFIANÇA
· DOCUMENTS DE CONFIANÇA >> Permet confiar en els documents d'una xarxa (PREDEFINIT), etc.
· COMPLEMENTS
· CONFIGURACIÓ D'ACTIVE X >> Demana abans d'habilitar tots els controls (PREDEFINIT), etc.
· CONFIGURACIÓ DE LES MACROS >> Inhabilita totes les Macros amb notificació (PREDEFINIT), etc.
· VISUALITZACIÓ PROTEGIDA dels fitxers
· BARRA DE MISSATGES

· CONFIGURACIÓ DEL BLOQUEIG DE FITXERS >> Permet bloquejar l'accés i el desat
de documents WORD antics.

Està PREDEFINIT el BLOQUEIG D'EDICIÓ per a documents WORD 95, 6.0 i 2.0.

NOTA. Podem anular aquest bloqueig de dues maneres:

A) Desactivant-lo en les caselles OBRE.

B) Activant-lo en les caselles OBRE i, a continuació,
seleccionant en COMPORTAMENT D'OBERTURA:

"OBRE ELS TIPUS DE FITXERS SELECCIONATS EN LA VISUALITZACIÓ PROTEGIDA I PERMET-NE L'EDICIÓ"


· OPCIONS DE PRIVADESA

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


MÉS OPCIONS DE CONFIGURACIÓ SOBRE LA MARXA, TREBALLANT EN WORD 2010

_______________________________________________________________________________


PARÀGRAF I INTERLINEAT (WORD 2010)

( -> ¡IMPORTANT! CONFIGUREM BÉ ALINEACIÓ I INTERLINEAT EN PLANTILLES PER A TOTS ELS DOCUMENTS )


Anem a Menú INICI > Apartat PARÀGRAF


Presenta les opcions:

· LLISTA DE PICS, NÚMEROS i NIVELLS

· REDUEIX O AUGMENTA LA SAGNIA

· A-Z ORDENA: Ordena Alfabèticament el text o la llista de números seleccionada.

· P (Reflectida): Mostra les marques de paràgraf i altres símbols de format ocults.


· ALINEA EL TEXT: Alineació Esquerra, Centre, Dreta i Justificada.

-> ¡IMPORTANT! Escollim per defecte ALINEACIÓ ESQUERRA. Més avant podrem canviar-la.


· ESPAIAT ENTRE LÍNIES I PARÀGRAFS (INTERLINEAT). Amb:

- Opcions d'Interlineat

- Afegeix un Espai Abans del Paràgraf

- Afegeix un Espai Després del Paràgraf


· OMBREJAT: Aplica un Color de Fons al text seleccionat.

· VORES EXTERIORS (amb l'Opció Vores i Ombrejat): Rodeja amb un requadre
o altres línies el text seleccionat.

________________________________________

+ PER A MÉS OPCIONS DE PARÀGRAF I INTERLINEAT: Premem la Fletxeta de Baix-Dreta
i apareix el Quadre de Diàleg PARÀGRAF.

En ell hi podrem modificar moltes opcions de PARÀGRAF I INTERLINEAT, a les pestanyes:


· SAGNIA I ESPAIAT:

-> ¡IMPORTANT!

En l'apartat ESPAIAT cal introduir aquests valors, si no volem
que l'espai entre línies siga massa gran:

- ANTERIOR: 0 pt
- POSTERIOR: 0 pt

- INTERLINEAT (w): Simple

- Activem: NO AFEGISQUES ESPAI ENTRE PARÀGRAFS DEL MATEIX ESTIL


· SALTS DE LÍNIA I PÀGINA:

- Activem en l'apartat PAGINACIÓ > CONTROL DE LÍNIES VÍDUES I ÒRFENES

_______________________________________________________________________________


FRANJA: MINIMITZAR-LA O MAXIMITZAR-LA DE MANERA PERMANENT (WORD 2010)


Per Minimitzar o Maximitzar permanentment la Franja (o Barra de Menús Desplegables),
fem Clic Dret sobre qualsevol Opció de Menú i activem o desactivem,
segons convinga, l'opció MINIMITZA LA FRANJA.

_______________________________________________________________________________


ÚTIL: CLIC DRET SOBRE OPCIONS DE MENÚ (WORD 2010)


En fer Clic Dret sobre qualsevol Opció de Menú, se'ns mostren les següents opcions:

· PERSONALITZA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID
· MOSTRA LA BARRA D'EINES D'ACCÉS RÀPID PER SOBRE DE LA FRANJA
· PERSONALITZA LA FRANJA
· MINIMITZA LA FRANJA

_______________________________________________________________________________


MODES DE VISUALITZAR EL DOCUMENT: PÀGINES, ROLL, ETC. (WORD 2010)


Anem a Menú VISUALITZACIÓ > Apartat VISUALITZACIONS DE DOCUMENT

(O també a les cinc icones del Marge Inferior a la Dreta, al costat
del Control Lliscant del ZOOM - Tamany de Visualització).


Principalment, jo alterne entre aquestes dues opcions:

- DISPOSICIÓ DE LA IMPRESSIÓ: Mostra el document en pàgines separades.

- ESBORRANY: Mostra el document en forma de roll continu.


En total, s'ofereixen cinc formes diferents de visualització:

· DISPOSICIÓ DE LA IMPRESSIÓ: Mostra com quedarà imprés el document, en pàgines separades,
alhora que permet escriure i modificar-lo >> JO L'UTILITZE HABITUALMENT

· LECTURA A PANTALLA SENCERA: Presentació Preliminar abans d'imprimir.
No permet escriure ni modificar el document, només llegir-lo com un PDF.

· PRESENTACIÓ WEB: Visualització en format web. En forma de roll continu,
però sense marques, marges ni acotacions per a impressió.
Permet escriure i modificar el document.

· CONTORN: Facilita la creació d'esquemes.

· ESBORRANY: Visualització en forma de roll continu, amb diferents marques,
marges i altres acotacions per a impressió.
Permet escriure i modificar el document >> JO L'UTILITZE HABITUALMENT

_______________________________________________________________________________


ZOOM: Tamany de Visualització (WORD 2010)


Anem a Menú VISUALITZACIÓ > Apartat ZOOM (el de la Lupa)

(O també al Marge Inferior a la Dreta, on es mostra el Control Lliscant
del ZOOM - Tamany de Visualització, amb el percentatge amb què es presenta actualment).

Si fem Clic Esquerre en aquest percentatge de Zoom, s'obrirà el quadre de diàleg del ZOOM.

_______________________________________________________________________________


PERSONALITZEM LA BARRA D'ESTAT, la Barra del Marge Inferior (WORD 2010)


En ella es mostren les icones de: ZOOM, Mode de Visualització del Document,
Número de Pàgina, Recompte de Paraules, Llengua Actual, etc.

Per configurar-la, fem Clic Dret sobre aquesta BARRA D'ESTAT i habilitem
o inhabilitem les opcions que hi creguem convenients.
Per defecte tindrem activades i presents:

· NÚMERO DE PÀGINA
· RECOMPTE DE PARAULES
· NOMBRE D'AUTORS QUE ESTAN EDITANT
· REVISIÓ ORTOGRÀFICA I GRAMATICAL
· LLENGUA: Llengua Actual - Català
· ESTAT DE LA CÀRREGA
· ACTUALITZACIONS DEL DOCUMENT DISPONIBLES
· VISUALITZA LES DRECERES: Modes de Visualitzar el Document. Pàgines separades, Roll, Web, etc.
· ZOOM: Percentatge del nivell de ZOOM
· CONTROL LLISCANT DEL ZOOM: Regle per controlar el ZOOM

_______________________________________________________________________________


REGLE DEL DOCUMENT. On es mostren les sagnies, tabuladors, etc. (WORD 2010)


Per tal de mostrar-lo o ocultar-lo, anem a:

Menú VISUALITZACIÓ > Apartat MOSTRA > REGLE (Activem-lo o desactivem-lo)


ALTERNATIVA: També podem mostrar o ocultar el REGLE mitjançant
la petita icona de Regle que hi ha al Marge Dret, sobre la Barra de Desplaçament Vertical.

_______________________________________________________________________________


FORMAT DE LA PÀGINA (WORD 2010)


Anem a Menú PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA > Apartat FORMAT DE PÀGINA


Presenta les opcions:

· MARGES. Personalitzem els marges de la pàgina amb l'opció de baix de tot: MARGES PERSONALITZATS.

· ORIENTACIÓ: Pàgina Vertical o Horitzontal.

· MIDA: Dimensions de la pàgina. A4, A5, Carta, etc.

· COLUMNES: Per dividir el text en dues o més columnes.

· INSEREIX: Salt de Pàgina, de Columna, de Secció, Ajustament de Text al voltant d'objectes....

(NOTA: L'AJUSTAMENT DE TEXT AL VOLTANT D'UN OBJECTE TAMBÉ PODEM REALITZAR-LO,
MILLOR ENCARA, EN: Menú PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA > Apartat ORGANITZACIÓ > AJUSTA EL TEXT)


· NÚMEROS DE LÍNIA (¡NO DE PÀGINA!): Escollim OPCIONS DE NÚMEROS DE LÍNIA >
> Botó NÚMEROS DE LÍNIA. Per numerar poesies llargues, llistats, etc.

· PARTICIÓ DE MOTS: Posa guionets automàticament quan s'arriba
a final de línia i es parteix una paraula.

________________________________________

+ PER A MÉS OPCIONS DE FORMAT DE PÀGINA: Premem la Fletxeta de Baix-Dreta
i apareix el Quadre de Diàleg FORMAT DE PÀGINA.

En ell hi podrem modificar moltes coses de Format de Pàgina, a les pestanyes:

MARGES, PAPER i PRESENTACIÓ.


Dins la pestanya PRESENTACIÓ, en l'apartat CAPÇALERES I PEUS, podrem activar:

- PARELLS I SENARS DIFERENTS: Si volem tindre Capçaleres distintes en Pàgines Pars i Impars.

- PRIMERA PÀGINA DIFERENT: Per mostrar la Capçalera de la Primera Pàgina diferent
a les altres, o fins i tot eliminar-la.


També hi podrem modificar el marge que separa la Capçalera i el Peu respecte
als límits físics de la pàgina, introduint els valors corresponents en:

- DES DE LA VORA > CAPÇALERA (x cm) i PEU (x cm)

_______________________________________________________________________________


PER A INSERIR SALTS DE PÀGINA, TAULES, IMATGES,
NÚMEROS DE PÀGINA, CAPÇALERES I PEUS DE PÀGINA, EQUACIONS, SÍMBOLS....

(EN WORD 2010)


Anem a Menú INSERCIÓ > Apartats:

· PÀGINES: Podem inserir PORTADA, PÀGINA EN BLANC o SALT DE PÀGINA.

· TAULES: Definim Files i Columnes, junt amb altres configuracions.

· IL·LUSTRACIONS: Podem inserir IMATGE, FORMES (Fletxes, Polígons, Diagrames de Flux....),
GRÀFICS, CAPTURA DE PANTALLA, etc.

· ENLLAÇOS: Per a ENLLAÇOS WEB, MARCADORS i REFERÈNCIES CREUADES de text.

· CAPÇALERA I PEU: Permet inserir CAPÇALERA, PEU DE PÀGINA i NÚMERO DE PÀGINA.
(Podrem configurar, entre d'altres, el Número Inicial i el Format
de la Numeració: 1, 2, 3 / I, II, III / a, b, c ...)

· TEXT: Facilita incloure un QUADRE DE TEXT, PARTS RÀPIDES, WORD ART,
LLETRA DE CAIXA ALTA, SIGNATURA, DATA I HORA ACTUAL, OBJECTE INCRUSTAT.

· SÍMBOLS i EQUACIONS

· FLASH: Per incrustar Arxius FLASH.

________________________________________

NÚMEROS DE PÀGINA

Ofereix diverses opcions: Ubicació a Principi, a Final o als Marges de la Pàgina;
a Esquerra, a Centre o a Dreta; Posició Actual; Format de Números de Pàgina,
on hi podrem configurar, entre d'altres, el Número Inicial i el Format
de la Numeració: 1, 2, 3 / I, II, III / a, b, c...

Finalment, l'opció 'Suprimeix els Números de Pàgina' serveix per anular
els Números de Pàgina que puguem haver introduït prèviament.


¡IMPORTANT! Recordem configurar el TIPUS DE LLETRA i el TAMANY dels NÚMEROS DE PÀGINA.

Açò es fa dins del document mateix, entrant al Peu o a la Capçalera de la Pàgina
i establint el TIPUS DE LLETRA i el TAMANY, mitjançant Menú INICI > Apartat TIPUS DE LLETRA.

_______________________________________________________________________________


PER EDITAR, EN LA PRIMERA PÀGINA, LA CAPÇALERA I EL PEU
DE MANERA DIFERENT A LA RESTA (WORD 2010)


Podem fer-ho de dues maneres.
________________________________________

La primera ja l'hem vista:


Anem a Menú PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA > Apartat FORMAT DE PÀGINA

Premem la Fletxeta de Baix-Dreta i apareix el Quadre de Diàleg FORMAT DE PÀGINA.

Dins la pestanya PRESENTACIÓ, en l'apartat CAPÇALERES I PEUS, podrem activar:

- PARELLS I SENARS DIFERENTS: Si volem tindre Capçaleres distintes en Pàgines Pars i Impars.

- PRIMERA PÀGINA DIFERENT: Per mostrar la Capçalera de la Primera Pàgina diferent
a les altres, o fins i tot eliminar-la.

________________________________________

La segona manera és aquesta:


Fem Doble Clic en la Capçalera o el Peu de la Pàgina del document, per entrar
en el Mode d'Edició de Capçalera i Peu de Pàgina.

Açò mostrarà en la Franja (o Barra de Menús) les EINES DE CAPÇALERA I PEU DE PÀGINA.
És tracta d'un menú específic que només apareix en el Mode d'Edició de Capçalera i Peu de Pàgina.


El seu apartat OPCIONS ens permetrà activar o desactivar:

- PRIMERA PÀGINA DIFERENT: Per mostrar la Capçalera de la Primera Pàgina diferent
a les altres, o fins i tot eliminar-la.

- PARELLS I SENARS DIFERENTS: Si volem tindre Capçaleres distintes en Pàgines Pars i Impars.

- MOSTRA EL TEXT DEL DOCUMENT: Per mostrar o ocultar el text del cos del document.


L'apartat POSICIÓ ens deixarà modificar el marge superior i inferior que separa
la Capçalera i el Peu respecte als límits físics de la pàgina.

També ens permetrà inserir una PESTANYA D'ALINEACIÓ, això és, un Punt de Tabulació
que ajuda a alinear el contingut de la Capçalera o el Peu.

_______________________________________________________________________________


PER COMPARAR LA REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE DOCUMENTS


Anem a Menú REVISIÓ > COMPARA


Apareixen dues opcions:

· COMPARA: Compara dues versions d'un document. (Estil Jurídic)

· COMBINA: Combina les revisions de diversos autors en un sol document.


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________>


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________CONFIGURACIÓ PARTICULAR - LIBRE OFFICE - WRITER 4.0


_______________________________________________________________________________

DICCIONARI DE CATALÀ. AMPLIACIÓ A VARIANT VALENCIANA.


Personalitzem el Diccionari de Català en la meua variant valenciana.
Afegim-hi paraules correctes no contingudes en el Diccionari predefinit.

Arxiu meu: VALENC.DIC (o altra extensió)

Gravem-lo o recuperem-lo d'ESCRITS JOANJO.

_______________________________________________________________________________

DESIGNEM EL CATALÀ COM A LLENGUA PREDETERMINADA


Menú EINES > LLENGUA > PER A TOT EL TEXT > MÉS... > OPCIONS - CONFIGURACIÓ DE LLENGUA - LLENGÜES

Escollim CATALÀ com a la llengua per defecte en tots els documents, a partir d'ara.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

PERSONALITZEM LA BARRA D'EINES, AMB ELS BOTONS QUE DESITGEM


Anem a:

EINES > PERSONALITZA > Pestanya BARRA D'EINES > CONTINGUT BARRA D'EINES

I activem els botons d'Eines que més s'ajusten als nostres hàbits de treball.

_______________________________________________________________________________

PERSONALITZEM EINA D'ESCALAT (ZOOM)


Anem a: EINES > PERSONALITZA > Pestanya BARRA D'EINES > CONTINGUT BARRA D'EINES

I activem la icona LUPA: ESCALA

D'aquesta forma, sempre hi tindrem a mà el botó Escalar la Visualització del Document.


ALTRA OPCIÓ, MÉS SENZILLA

A baix de tot, al cantó dret, en el marc del programa hi ha sempre una Regleta
o Control Lliscant que permet regular al nostre gust l'escalat del document.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


Menú EINES > OPCIONS. Diversos apartats:

_______________________________________________________________________________

· LIBRE OFFICE >

> DADES DE L'USUARI > Podem modificar la Informació d'Usuari

_______________________________________________________________________________

· CARREGA / DESA > GENERAL

Desactivem en la secció DESA:

- Desa la informació de restabliment automàtic cada "x" minuts
_______________________________________________________________________________

· CONFIGURACIÓ DE LLENGUA >

> LLENGÜES

Escollim CATALÀ com a la llengua per defecte en tots els documents, a partir d'ara.


> AJUDES A L'ESCRIPTURA. Activem les opcions:

- Revisa l'ortografia i la gramàtica a mesura que es tecleja

Desactivem:

- Comprova les paraules en MAJÚSCULES

- Verifica les paraules amb xifres

_______________________________________________________________________________

· LIBRE OFFICE WRITER >

> GENERAL > PARÀMETRES > UNITAT DE MESURA: Centímetre

> VISUALITZACIÓ > Barra de Desplaçament Horitzontal i Vertical

> IMPRESSIÓ > Diverses opcions

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


Menú EINES > OPCIONS DE CORRECCIÓ AUTOMÀTICA. Diversos apartats:

_______________________________________________________________________________

· OPCIONS: Desactivem-les totes.

_______________________________________________________________________________

· OPCIONS DE LLENGUA. Desactivem totes, entre elles:

- Formata Sufixos de nombres ordinals

- Cometes senzilles per Cometes Dobles
_______________________________________________________________________________

· COMPLETACIÓ DE PARAULES. Desactivem l'opció:

- Habilita la completació de paraules

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


Menú EINES > PERSONALITZA. Diversos apartats:

· MENÚS

· TECLAT

· BARRA D'EINES

· ESDEVENIMENTS
_______________________________________________________________________________


EN 'TECLAT' PERSONALITZEM LES DRECERES DE TECLAT. ASSIGNEM LES SEGÜENTS:

(PER A WRITER LIBRE OFFICE 4.0)

CATEGORIA - FUNCIÓ: DRECERES DE TECLAT


Documents (File) - Desa (Guarda, Save): CTRL + S / CTRL + G

Edita (Edit) - Selecciona-ho Tot (Edit Select All): CTRL + A / CTRL + E

Edita (Edit) - Cerca (Edit Find): CTRL + F / CTRL + B (si es pot)

Edita (Edit) - Cerca i Reemplaça (Edit Replace): CTRL + R / CTRL + B (si es pot)

Formata - Negreta (Bold): CTRL + N

Formata - Cursiva (Italic): CTRL + K

Formata - Subratllat (Underline): CTRL + D


· IMPORTANT: Si hi ha conflicte o duplicitat en algunes combinacions,
escollim SUPRIMEIX per eliminar les dreceres de teclat predefinides
que ens puguen destorbar.

_______________________________________________________________________________


EN WRITER LIBRE OFFICE 4.0, PER MODIFICAR DRECERES DE TECLAT, FEM EL SEGÜENT:


1) Menú EINES > PERSONALITZA > TECLAT

2) Seleccionem personalitzar el WRITER. No el LIBRE OFFICE.

NOTA: Al principi creia que, en personalitzar el LIBRE OFFICE, tot canvi s'incorporava
automàticament al WRITER, però he comprovat que no és així.


3) Escollim en TECLES DE DRECERA la combinació de tecles que desitgem.

· Per exemple: CTRL + E


4) Triem en FUNCIONS > CATEGORIA i FUNCIÓ, l'ordre que volem assignar
a aquesta combinació de tecles.

· Per exemple: CATEGORIA - Edita / FUNCIÓ - Selecciona-ho tot


5) Polsem MODIFICA i la funció quedarà automàticament assignada
a la combinació de teclat.


6) IMPORTANT: Si hi ha conflicte o duplicitat en algunes combinacions,
escollim SUPRIMEIX per eliminar les dreceres de teclat predefinides
que ens puguen destorbar.


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________>


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________CONFIGURACIÓ MEUA: GUIA PARTICULAR - WORD. MS OFFICE 95


_______________________________________________________________________________


EN WORD 95, PER MODIFICAR DRECERES DE TECLAT, CAL SEGUIR AQUESTS PASSOS:


1) Menú EINES > PERSONALITZA > TECLAT

2) Seleccionem en CATEGORIA i FUNCIÓ el comandament que volem assignar a una
combinació de tecles.
Per exemple: Categoria-Edita, Funció-EditaCerca

3) Anem al requadre PRESSIONA NOVA DRECERA DE TECLAT, fem clic sobre ell amb el cursor
i a continuació premem la combinació de tecles que volem assignar a
la funció escollida.
Per exemple: CTRL + F

NOTA: Si aquesta mateixa combinació ja és emprada per una altra funció,
ens ho indicarà a sota del requadre.

4) Fem clic sobre el botó ASSIGNAR

5) Automàticament la combinació de tecles s'inclourà en la llista de dreceres
de la funció escollida i, per evitar conflictes, s'esborrarà automàticament de la
funció antiga, si n'hi havia alguna altra relacionada.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________CONFIGURACIÓ MEUA: GUIA PARTICULAR - OPEN OFFICE - WRITER 2.1


_______________________________________________________________________________


EN OPEN OFFICE 2.1 WRITER, PER MODIFICAR DRECERES DE TECLAT, FEM EL SEGÜENT:


1) Menú EINES > PERSONALITZA > TECLAT

2) Seleccionem en DRECERES DE TECLAT la combinació de tecles que volem.
Per exemple: CTRL + F

3) Seleccionem en FUNCIONS > CATEGORIA i FUNCIÓ, l'ordre que volem assignar a eixa
combinació de tecles. Per exemple: Categoria-Edita, Funció-Cerca i Reemplaça

4) Polsem MODIFICA i la funció quedarà automàticament assignada a la combinació de teclat.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


CONFIGURACIÓ MS OFFICE WORD 2010 I LIBRE OFFICE 4.0 (2013-04-07)

(NOTA: Aquesta versió no conté enllaços DROPBOX, ni esdevé apologia del pirateig informàtic)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer

Ajuda'ns amb un donatiu

Ajuda'ns a pagar el manteniment de relatsencatala.cat Qualsevol aportació és més que benvinguda:

l´Autor

Foto de perfil de Joanjo Aguar Matoses

Joanjo Aguar Matoses

204 Relats

244 Comentaris

225548 Lectures

Valoració de l'autor: 9.29

Biografia:
Sóc de Sueca, poble situat a la Ribera del Xúquer, al País Valencià i, per tant, a Marènia (com li dic jo) o Països Catalans (com li diu la resta del món).