LA CONCIENCIA

Un relat de: murphy
LA CONCIENCIA


Tinc una caixa tancada,

on ningú hi pot furgar.

Dins, hi guardo el meu passat,

farcit de secrets i records.

Guardo la clau de la caixa,

on sols Deu la pot trobar,

doncs es Ell, Qui ha de jutjar,

El que es bo, o el que es dolent,

que dins de la caixa hi ha

Comentaris

  • Jutjar o emparar?[Ofensiu]
    nadàlia | 28-09-2014

    Que Déu ens empari!!! Davan un fet, una desgràcia del tipus que sigui, davant la feblesa humana tenim dins nostre un prec que a voltes surt espontani.Demanar a Déu que ens empari, que ens faci de Pare bo, bondadós, amical, comprensiu, perdonador, que escolta amatent, que frueix de la singularitat de cada persona és, per a mi , lluny d'un jutge del bé i del mal, dos extrems massa separats i entre els qual hi cap tota la grandesa humana fins i tot en la seva misèria.Particularment demano a Déu, a Jesús que ens empari i amanyagui ens els moment que en que la vida és dura i quan les coses van malament ens obri aquesta llum personal per veure que no tot està bé o malalment. És un dualisme fals. La comprensió i la compassió són fruit de l'amor i Ell és un Déu de pau, compassió i comprensió...