ACT11-98: Lluites de Poder. AJELC-PV (27-11-1998)

Un relat de: Joanjo Aguar Matoses


TÍTOL:

ACT11-98: Lluites de Poder. AJELC-PV (27-11-1998)


INTRO:

Il·lustració verídica d'una situació malauradament massa comuna al País Valencià, i qui sap si arreu del món:

LLUITES DE PODER. Enveges, rancúnies, travetes, calúmnies i caïnisme al canto, xè. Au....


_____________________________________________________________________________________


ACT11-98 - Lluites de Poder. AJELC-PV (27-11-1998)
__________________________________________________


Acta de l'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de l'AJELC-PV
celebrada al Col·legi Major Lluís Vives, a la ciutat de València,
el divendres 27 de novembre de 1998 (Nit de Tirades, a Sueca)


A esta assemblea hem assistit els següents membres de l'AJELC-PV:

- Ivan Carbonell.
- Juanjo Aguar.
- Joan Pujalt.
- Àlex Penyalver.
- Una xica de qui no sé el nom, però que també és membre de l' AJELC-PV.
- Nicolau Colomar.
- Àngel Pujalt.
- Alfons Navarret.
- Jordi Monteagudo.
- Júlia Zabala.
- Rafa Comeche.
- Bibiana Moreno.

En total, 12 persones.


* Són les 18:00 hores, temps per al qual està convocada l'assemblea general extraordinària en PRIMERA CONVOCATÒRIA.
A la sala de l'assemblea hi som unes quantes persones de les que he apuntat en la llista, no totes. Hi falta Alfons, Nicolau, Ivan i crec que algú més. En total, no arribem al percentatge suficient de membres de l'associació com per a poder iniciar l'assemblea general extraordinària d'una forma legal. De manera que decidim esperar fins les 18:30 hores, temps per al qual està fixada la SEGONA CONVOCATÒRIA de l'assemblea general extraordinària.
NOTA: En Segona Convocatòria, una assemblea general extraordinària pot començar, independentment del percentatge de membres que hi haja en la sala.


* Són les 18:30 hores, temps per al qual està convocada l'assemblea general extraordinària en SEGONA CONVOCATÒRIA.
Ara ja hi són en la sala totes les persones que he apuntat en la llista, excepte Alfons (el president de l'AJELC-PV i, justament, una de les persones clau de l'assumpte que anem a tractar en l'assemblea).
(Alfons arribarà molt més tard. Ja indicaré quan).

En total, som onze persones. Encara resulta un percentatge una mica baix per al total dels membres de l'AJELC-PV, però ara, legalment, ja podem començar l'assemblea general extraordinària.

De manera que comencem.


1) Jordi Monteagudo diu que comence l'assemblea. Diu que, com no es troba, en la sala, el president ni el vice-president de l'AJELC-PV, aleshores s'ha de votar un president i un vice-president en funcions per a esta assemblea. (Després, es matisen un poc les coses i resulta que el president ha de ser el membre de més edat que hi haja en la sala).
El secretari en funcions, que soc jo (Juanjo Aguar), no fa falta triar-lo, perquè ja es troba a la sala. Aquest s'encarregarà de prendre nota de tot el que es diga en l'assemblea, amb tal de redactar posteriorment la seua acta.

2) Àngel Pujalt diu que esta assemblea és il·legal, perquè, per a convocar-la no s'ha seguit el procediment indicat en els estatuts.

3) Àngel i Jordi confronten els seus punts de vista, esgrimint els estatuts com a arma. Guanya Jordi, basant-se en els estatuts.

4) Àlex Penyalver és nomenat president d'esta assemblea general extraordinària, per ser el membre de més edat present en la sala. A partir d'ara, exercirà de moderador, prestarà atenció a les peticions de paraula dels membres i anirà concedint-los la paraula per ordre i per al·lusió.
De manera que, per fi, comença l'assemblea.

5) Àngel vol que conste en esta acta la seua disconformitat amb esta assemblea. Diu que és il·legal.

6) Àlex vol que conste en acta que això que ha dit Àngel és cinisme, per no adduir res que prove la seua afirmació.

(Nota de Juanjo, el secretari: Que conste en acta que està constant en esta acta tot el que han anat dient que conste en acta).

7) Comença l'assemblea. (¡¡¡ALTRA VEGADA!!!)
Jordi diu que han d'esclarir la qüestió que ens ha dut a esta assemblea. Esta qüestió és el conflicte que té Jordi amb Àngel i Alfons.

8) Jordi vol que conste en acta el següent:
"Alfons Navarret i Xapa no ha aparegut en l'assemblea, a pesar de ser el president d'esta associació i d'haver estat convocat. Se sap cert que Alfons tenia total coneixement de la convocatòria d'esta assemblea". (Són les 18:56).

9) Jordi dóna, a tots els assistents de l'assemblea, una còpia de la seua carta oberta adreçada a Alfons i a Àngel. Les qüestions plantejades en esta carta són les que ens han dut a reunir-nos en esta assemblea general extraordinària.
Jordi diu que llegirà la carta en veu alta i que confrontarà el seu punt de vista amb el d'Àngel i Alfons. Hem de recordar que Alfons no hi és a la sala. (Són les 18:58).

10) Jordi llig tota la seua carta i li dona l'oportunitat a Àngel per a què rebata tot el que ell ha dit.

11) Àngel li contesta que no val la pena rebatre eixes acusacions.

12) La gent que hi som a l'assemblea li demanem a Àngel que les intente rebatre, o, almenys, que les esclarisca, perquè tots volem saber de què va tot aquest "cacao" que ens ha dut ací.

13) Àngel contesta a Bibiana (una dels membres que li estava demanant que parlés). Àngel li diu que tenen problemes per a recollir material per a fer el llibre amb Manel Alonso, l'editor a què es refereix Jordi en la seua carta oberta.
Àngel afegeix que el que tenen acordat amb eixe editor és un conveni, no un contracte, i que el contracte no serà vàlid fins que no es lliuren els 50 llibres a l'AJELC-PV (aleshores, sí que hauríem de pagar 75.000 pts, però no abans). Per tant, com encara no els hem entregat res per a publicar, no ens poden lliurar els llibres i, conseqüentment, els diners de l'AJELC-PV no estan en perill.

14) Joan Pujalt confirma el que ha dit Àngel.

15) Jordi diu que Àngel no ha treballat quasi gens per a arreplegar els escrits dels socis. Jordi reconeix que això és costós (ell també ho ha patit a l'hora de fer el cavall de Troia), però que es veu clarament que Àngel no ha fet res.

16) Àlex commina a Àngel a què conteste a eixa acusació.

17) Joan Pujalt també el commina i, a més, afegeix que, en compte de malgastar temps i esforços lliurant batalles internes, el que hauríem de fer a l'AJELC-PV és contribuir-hi cadascú de la manera que pogués, i ja està.

18) Jordi vol que conste en acta que li sembla una falta de respecte, per part d'Àngel, el fet que aquest no vulga contestar a les seues acusacions davant l'assemblea general de l'AJELC-PV, que és l'òrgan més important d'esta associació.

19) Àngel diu que la forma de Jordi de fer pública la seua carta i de donar-la als mitjans de comunicació li ha desagradat moltíssim. Diu que tot això s'hauria d'haver resolt internament.

20) Àngel comença a rebatre les acusacions de Jordi.
Àngel diu que Alfons ja havia decidit convocar una assemblea per a democratitzar l'AJELC-PV i per a canviar la junta directiva, i que ja ho havia comunicat a alguns membres de l'AJELC-PV. Però Rafa Comeche (un d'eixos membres a què es refereix Àngel) aclareix que, el que diu Àngel, no és exactament el que els va dir Alfons.

21) Àlex li lleva el seu vot de confiança a Alfons.

22) Alfons encara no ha vingut. (Són les 19:34).

23) S'acorda donar per finalitzada qualsevol discussió sobre el primer punt de l'ordre del dia (l'assumpte Jordi/Alfons-Àngel), perquè ens està fent perdre molt de temps i no arribem a ningun lloc.
S'acorda passar a tractar el segon punt de l'ordre del dia (propostes i presa de mesures).

24) Jordi insisteix en què primer s'acabe d'esclarir el primer punt, perquè li afecta a ell directament.

25) Àlex li diu que és molt més important que es resolga la totalitat de l'AJELC-PV, més que una part sola (referint-se en aquest cas al conflicte plantejat en el primer punt).

26) Ivan Carbonell enuncia les seues propostes sobre l'AJELC-PV i ens les dóna per escrit en un full. (És el full que hi ha adjuntat al final d'esta acta).
Després, Ivan abandona l'assemblea, perquè té presa (té un compromís en altre lloc).

27) Nicolau Colomar enuncia les seues propostes. Es tracta d'una declaració d'intencions, però no aporta res concret que servisca per a resoldre els problemes reals a què ens enfrontem en estos moments.

28) Àlex li diu a Nicolau que tot això que ha dit és molt bonic, però que, per ara, no ens aprofita, ja que, el més important en estos moments, és arreglar l'associació, i no fer declaracions d'intencions..


29) ¡¡¡ PER FI, ALFONS ARRIBA A L'ASSEMBLEA (Són les 19:40) !!!


30) Ara parla Alfons.
Diu Alfons que els càrrecs de la junta directiva duren tres anys i que seria convenient que es mantinguessen els actuals fins que s'esgotés el plaç, en compte de crear ara una nova junta directiva.

31) Bibiana diu que, la junta directiva que hi havia fins ara, havia sigut nomenada com a provisional, però no era legal, i que, per tant, ara cal que es convoquen eleccions, amb tal de triar legalment la junta directiva.
Bibiana finalitza la seua oratòria reprenent a Alfons: Diu que li desagrada que Alfons haja arribat tard a esta assemblea tant important.

32) Alfons explica per què ha vingut tard:
Diu que estava reunit amb un batlle, tractant la qüestió de la publicació d'una plaquette que havia de recollir els escrits d'una trobada de membres de l'AJELC-PV a l'Horta. Diu que era precís que anés a eixa reunió amb el batlle i que aquest no li havia deixat posposar-la per cap motiu. A més, Alfons afegeix que ha preferit fer tard a esta assemblea i no faltar a eixa reunió amb el batlle, perquè la plaquette era un assumpte bastant interessant per a l'AJELC-PV.

33) Àlex li replica que no comprén com pot estar defenent coses de l'AJELC-PV amb un batlle mentre, justament, està tenint lloc una assemblea en la qual s'està qüestionant la continuïtat d'existència de la pròpia AJELC-PV.

34) Àlex proposa llevar el límit d'edat de l'AJELC-PV (aquest està en 30 anys), perquè diu que això resulta ser un fre per a la nostra associació i que, a més, no té sentit, sobretot en les circumstàncies socials en què ens trobem.
Diu que una persona de 50 anys que comença a escriure literatura i que no té accés al món editorial ni a l'AELC, també pot considerar-se un jove escriptor. Això de jove no té per què referir-se necessàriament a la seua edat fisiològica. "Jove" també podria aplicar-se a "novell", a algú que està començant.

35) Alfons diu que el límit d'edat de l'AJELC-PV estava posat per a inscriure-la com a associació juvenil, ja que així disposàvem de més avantatges per part de les institucions. Però diu que, ara, eixos avantatges ja no se'ns donen, perquè, ara, és el Partit Popular qui governa la Generalitat Valenciana, i a aquest no li fa gràcia això de què la nostra siga una Associació de Jóvens Escriptors en LLENGUA CATALANA - PAÍS VALENCIÀ (AJELC-PV). Diu Alfons que, només per això, per afirmar-nos en la nostra llengua catalana, ja ens han denegat algunes subvencions.


DONCS QUE ES FOTEN.
NO VAN A CANVIAR LA REALITAT NOMÉS
PER NO DONAR SUBVENCIONS.
(Encara que la facen més dura)

* (Açò és una anotació personal de Juanjo)


36) Alfons diu que esta assemblea és il·legal, i intenta defensar la seua posició buscant una base en els estatuts de l'AJELC-PV. Però no hi troba res que puga recolzar la seua afirmació.

37) Àlex li diu a Alfons que és un impresentable i que serà millor que calle.
A més, li diu que ja no van a tornar sobre el conflicte del primer punt de l'ordre del dia, perquè aquest ja havia quedat tancat. També li diu que ja estem farts de tant de rotllo, i que, si volia defendre's, que hagués vingut abans. Ara ja és massa tard.

38) Bibiana proposa un termini de presentar candidatures per a la junta directiva de l'AJELC-PV. El termini seria des del 15 de desembre de 1998 fins al 15 de gener de 1999. I la votació seria el 22 de gener de 1999.
Qualsevol membre es podria presentar com a candidat.
Les candidatures s'enviarien a l'apartat de correus de l'AJELC-PV.

39) Jordi Monteagudo i Joan Pujalt s'ofereixen per a formar part de la taula electoral, ja que ells no volen presentar-se a la junta directiva de l'AJELC-PV.

40) Alfons diu que, per a convocar eleccions per a la junta directiva, esta s'hauria de dissoldre. I, per a sustentar la seua afirmació, llig en veu alta el punt dels estatuts on indica com es pot dissoldre la junta directiva de l'AJELC-PV.

41) Jordi li diu a Alfons que l'assemblea general és l'òrgan suprem de l'associació, i que és superior a la junta, i que, per tant, si en l'assemblea general s'acorda dissoldre la junta directiva de l'associació, esta queda dissolta. Després, explica les competències de l'assemblea general.

42) Jordi proposa una presa de mesures. Proposa que es vote si s'expulsa de l'AJELC-PV a Alfons, a Àngel i a Jordi (és a dir, a ell mateix).
Diu que esta votació hauria de ser secreta i per escrit, i que, en el paper, s'hauria d'apuntar a qui es vol expulsar.

43) Àlex diu que si Jordi, Alfons o Àngel arriben a formar part de la nova junta directiva, aleshores Àlex abandonarà l'AJELC-PV, perquè li desagraden tots els maneigs i manipulacions de poder que han realitzat estes tres persones, cadascuna servint-se del poder de què disposava.
Però, al mateix temps, diu que no es partidari d'expulsar a ningú de l'associació ni de restar-li llibertat a ningú. Diu que simplement, si alguna d'estes tres persones arriba a la junta directiva, ell se'n anirà de l'AJELC-PV, i au.

44) Jordi diu que ell no es presentarà a la junta directiva. (Això ja ho ha dit abans, quan s'ha ofert per a format part de la taula electoral).

45) Bibiana proposa que, en compte d'expulsar a eixes tres persones, el que s'hauria de votar seria la inhabilitació d'eixes persones per a ocupar algun càrrec de la junta directiva de l'AJELC-PV.

46) Jordi s'adhereix a la proposta de Bibiana.

47) Alfons pregunta per quina sanció volen inhabilitar-lo.

48) Jordi diu: "Mala gestió".

49) Àngel diu que eixa falta no està tipificada en els estatuts.
I Joan Pujalt també diu que, per a allò que ha fet Alfons, en realitat no hi ha especificat, en els estatuts, ningun punt amb el qual puguen sancionar-lo.

50) Juanjo li diu a Jordi que no està d'acord amb això que ha fet aquest d'incloure la seua carta oberta en el número zero del Cavall de Troia.
Juanjo diu que no ho considera honest i que, a més, la gent que compra el disquet no tindria el per què d'assabentar-se dels conflictes que ocorren dins de l'AJELC-PV.
Diu que eixa gent compra el disquet per a llegir les creacions literàries que contenen (algunes de les quals, per cert, m'agraden moltíssim / Nota de Juanjo), i no per a descobrir batalletes internes de l'AJELC-PV.
Diu que, el que ha ocorregut amb el número zero del Cavall de Troia, seria com si una persona anés a una llibreria, es comprés un llibre per a llegir-lo, com, per exemple, "El Quixot", i enmig del llibre li aparegués una carta escrita per Cervantes en la qual critica a unes quantes persones, a les quals, nosaltres no coneixem ni ens interessen, perquè nosaltres hem comprat el llibre per a llegir el "Quixot", no per a atendre a les baralles particulars de Cervantes.

(Nota de Juanjo: Després, ho he pensat millor i he vist que l'exemple del "Quixot" no és massa encertat perquè, en realitat, Cervantes sí que criticava a algunes persones reals en el seu llibre.)

[Nota de Juanjo: El primer llibre que se m'ha ocorregut és el "Quixot", i no el "Tirant lo Blanc", perquè el "Quixot" és el llibre que m'he estat llegint últimament i perquè, justament, esta vesprada m'he comprat el "Quixot d'Avellaneda", en la llibreria París-València.
M'he comprat aquest "Quixot" apòcrif perquè el "Quixot" de Cervantes és un llibre que, vertaderament, m'ha agradat molt, i m'ha picat la curiositat de saber com serà el "Quixot d'Avellaneda", que tant critica Cervantes. I, a més, d'eixa forma, podré continuar llegint més correries d'En Quixot i Sanç Panxa, encara que estos d'Avellaneda siguen un altre En Quixot i un altre Sanç Panxa, diferents dels que ja conec.
Per a dir la veritat, haig d'admetre que tinc una mica de por que, llegir el "Quixot d'Avellaneda", altere la representació mental que em faig d'estos dos personatges i que açò trenque l'encís que m'ha proporcionat el "Quixot" vertader. Però hauré de superar eixa por.
Ja veurem què passa].

[Nota de Juanjo (posterior a esta anterior): Crec que, la clau per a no mesclar les representacions mentals dels personatges, és imaginar-me que estic llegint la història d'un món alternatiu. És a dir, puc imaginar-me que el món descrit per Avellaneda i el món descrit per Cervantes es donen simultàniament en el temps, però estiguen separats en una altra dimensió, com la teoria de la Física que tracta sobre els Infinits Universos Alternatius.
D'esta manera, jo podria diferenciar fàcilment (i sense complicar-me la vida) l'En Quixot i el Sanç Panxa del Món de Cervantes respecte de l'En Quixot i el Sanç Panxa del Món d'Avellaneda. Així, no em sorgirien conflictes amb els personatges, perquè eixa teoria em permetria admetre, d'una forma raonada, la doble existència d'eixos personatges, sense que unes representacions mentals interferissen amb altres, com passaria en cas que intentés acoblar, en un mateix personatge, les característiques de dos personatges que tenen el mateix nom, però que pertanyen a móns diferents, a llibres diferents.
Aleshores, jo no consideraria que els personatges de Cervantes fossen més reals que els d'Avellaneda, sinó que, per a mi, tots eixos quatre personatges, serien igual de vàlids, sempre que els considerés en el seu context, dins del seu món. Així de fàcil.
Puc pecar d'un excés de racionalisme, sobretot en aquest assumpte que és l'art, el qual no necessita d'explicacions racionals per a poder gaudir d'ell. Però és que, excusant-me en eixa teoria que he descrit, podré llegir el "Quixot d'Avellaneda" més a gust, perquè, si no, hauré d'estar tot el temps alerta per a què no s'entremesclen les representacions mentals dels personatges d'Avellaneda amb les representacions que ja tinc dels de Cervantes; i així no podré gaudir de la lectura.
Encara que, també, podria ser interessant que es barrejassen eixes representacions, per a veure què succeiria aleshores. Però, per la meua part, jo no vull que se'm barregen, perquè, si ho fan, llavors sorgiran moltes tensions i coses discordants en la història i, al final, esta acabarà per explotar].

Després d'expressar el seu desacord amb l'actuació de Jordi en el Cavall de Troia, Juanjo vol afegir una altra cosa. Diu que vol felicitar a Jordi i als altres que han treballat en el cavall de Troia, perquè, deixant a banda l'assumpte de la carta oberta, el Cavall de Troia li ha agradat molt, de veritat. ¡Enhorabona!


51) Una vegada ja han sigut enunciades totes les propostes, comencen les votacions per a la presa de mesures.
Comencem votant el següent:

Votació a: "¿Es convoquen eleccions per a la junta directiva de l'AJELC-PV?"

Resultats de la votació:

- 10 vots a favor.
- 0 vots en contra.
- 1 abstenció.

(NOTA: En la sala hi ha onze membres, com al principi de l'assemblea. Recordem que ha vingut Alfons, però que se'n ha anat Ivan.)

Conclusió de la votació: Sí que es convoquen eleccions per a la junta directiva de l'AJELC-PV.

PER TANT, A PARTIR D'AQUEST PRECÍS MOMENT (són les 20:55), QUEDA DISSOLTA, DE MANERA AUTOMÀTICA, LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AJELC-PV, FINS QUE S'ELEGISCA UNA ALTRA NOVA JUNTA DIRECTIVA.


52) Es recorda que, únicament, tenen dret a votar els membres de l'AJELC-PV que han pagat la seua quota.
Els membres que no paguen les seues quotes, no poden participar en cap votació ni elecció de l'AJELC-PV.


53) Es fa una altra votació.

Votació a: "¿S'inhabilita durant tres anys a Alfons, a Àngel i a Jordi per a ocupar qualsevol càrrec de la junta directiva de l'AJELC-PV?"

Resultats de la votació:

- 1 vot a favor.
- 3 vots en contra.
- 7 abstencions.

Conclusió de la votació: No s'inhabilita a Alfons, a Àngel i a Jordi per a formar part de la junta directiva. Per tant, qualsevol d'ells pot presentar la seua candidatura per a les pròximes eleccions de la junta directiva.


54) Se'n van de l'assemblea Àngel i Nicolau, perquè tenen presa, i Alfons, perquè vol acompanyar-los.
Per tant, en la sala hi quedem 8 persones.


55) Es fa una última votació, ara per a acordar la data, l'hora i el lloc de les eleccions per a la junta directiva.

Votació a: " ¿Dia de les eleccions de la junta directiva: Divendres, 22 de gener de 1999?
¿Hora: Període de 18:00 a 20:00?
¿Lloc: Col·legi Major Lluís Vives, a la Ciutat de València. "


Resultats de la votació:

- 8 vots a favor.
- 0 vots en contra.
- 0 abstencions.

Conclusió de la votació: S'aprova eixe dia, eixa hora i eixe lloc.

56) Per fi, es dona com a finalitzada l'assemblea (són les 21:10) i ens en anem tots a casa.


(Nota del secretari (Juanjo): Recordem que hui és nit de Tirades (una nit quasi sagrada per a la joventut de Sueca), i apuntem, també, que el secretari és de Sueca (i, el Nicolau, igual).
Doncs bé, a pesar que està molt constipat (el secretari) i que havia decidit no anar de Tirades (per a curar-se millor), resulta que li han entrat unes ganes terribles de desemboirar-se de tot el que ha estat sentint i escrivint al llarg d'esta llarga vesprada-nit i, per això, finalment, decideix anar a les Tirades. I ja té pressa per agafar el tren i arribar a Sueca, perquè, com la seua germana ja s'hi haurà endut el cotxe, Juanjo encara haurà de buscar i trobar a algú amb qui anar-se'n a la platja de Les Palmeres, on estaran els seus amics sopant i bevent, per a celebrar les Tirades.
A més, el secretari experimenta una sensació molt xocant i desconcertant perquè sap que, quan trobe als seus amics, amb ells tornarà a veure a Nicolau Colomar, ja que ambdós s'ajunten amb els mateixos amics (o, almenys, s'ajuntaven, perquè, ara, el Nicolau se'n ha anat a viure a València i ja no pot vindre quasi a Sueca, els caps de setmana). I això li resulta molt impactant, sobretot perquè és la primera vegada que coincideix amb Nicolau en una reunió de l'AJELC-PV i perquè, precisament, esta vegada ha sigut tan forta i moguda, tan diferent a les altres reunions a què havia assistit. És una sensació molt curiosa, perquè allí, a "Les Palmeres", trobarà a Nicolau en unes circumstàncies radicalment diferents: el veurà en l'ambient normal de la colla d'amics.
Ja té ganes d'arribar a "Les Palmeres", per a veure què ocorre, i, a més, perquè ja està fart de totes estes lluites de poder en què es troba ara immersa l'AJELC-PV. I, també, ja està fart de passar-se escrivint tota l'assemblea. Ja té ganes d'airejar-se i pensar en altres coses. Sort que allí, en "Les Palmeres", veurà moltes xicones...)


S'ALÇA L'ASSEMBLEA.


Col·legi Major "Lluís Vives". Ciutat de València.
Divendres, 27 de novembre de 1998.

_________________________________

Sueca (País Valencià)

Joanjo Aguar Matoses


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer

Ajuda'ns amb un donatiu

Ajuda'ns a pagar el manteniment de relatsencatala.cat Qualsevol aportació és més que benvinguda:

l´Autor

Foto de perfil de Joanjo Aguar Matoses

Joanjo Aguar Matoses

204 Relats

244 Comentaris

225791 Lectures

Valoració de l'autor: 9.29

Biografia:
Sóc de Sueca, poble situat a la Ribera del Xúquer, al País Valencià i, per tant, a Marènia (com li dic jo) o Països Catalans (com li diu la resta del món).