X.La inconsciència de la existència

Un relat de: Joan Capdevila
90- La gestació i el naixement del Jo anatòmic porta a partir de la informació genètica i el desenvolupament en un entorn social al Jo social. La diferenciació entre Jos , cada u en el seu entorn, porta a la auto comprensió com un esser individual , un Jo diferent i superior a un altre Jo .Es la formació de la Consciencia
91- La diferencia entre Jos es construeix a base del NO .El No quotidià i continu programa les reaccions hormonals fins a convertir-s en una reacció espontània ,independent de la racionalitat i la raó.
92-Comu als Jos és la base molecular i l’acceptació no reflexionada de les condicions de supervivència : transferència energètica (menjar) , reproducció (sexe) , cohesió per mecanismes comuns ( llengua , diner, religió) justificació dels anteriors (cultura).La pauta d’actuació quotidiana és l’estímul immediat, sense planificar a llarg termini o d’acord amb el que es sent en cada moment .
93- El que el Jo sent es conseqüència dels brous de cultiu en que el Jo es va coent : família , escola , entorn social . El Jo pot acabar essent simplement , musulmà , negre, immigrant, jutge, polític , jueu, dona, home, blanc, creient, jubilada, funcionari, soldat, català, .....Una bombolla, entre bombolles. Es el que vol ser i com els altres Jos el veuen .
94.- La consciencia de ser nomes un munt d’àtoms temporalment coordinats en una entitat física /anatòmica i en un entorn limitat no existeix. Impediria la civilització , la cultura , el desenvolupament, l’evolució .
95.-El Jo del dia a dia , quotidià va revestit del convenciment que es un ésser diferent i superior, immortal , amb anima o esperit , que perdurarà per sempre mes , formant part de un grup de Jos , diferents de altres i mai inferiors .,
96-La complexitat i varietat de manifestacions , costums , hàbits , valors al voltant del JO , acumulats de generació en generació assegura la continuïtat de l’espècie dels Jos amb diversitats construïdes de generació en generació.
97. El Jo és en un entorn, circumstancies , immediates que l’absorbeixen i el defineixen de forma quasi absoluta en relació a altres Jos .Circumstancies tenen el seu llenguatge, les seves regles que defineixen la pertinença i l’exclusió fins a la destrucció .
98. Cada grup de Jos , te una estructura que combina la pertinença ordenada amb jerarquies acceptades o forçades ; amb un llenguatge , i a vegades llengua, comú , normes , creences acceptades , patrons culturals , valors , càstigs .
99.Tots els grups de Jos , tots els Jos, accepten sistemes de relació i ”creences” comuns : llenguatge, intercanvi de informacions , diner, us de la força. Son mons absorbents , dominan que faciliten la participació i la supervivència i a la vegada impedeixen la consciencia de la simple existència.
100.Dins , en cada mon els Jos es coordinen, auto defensen d’altres Jos -mons fins a la destrucció , si cal com a reafirmació pròpia.
101- Sense aquests mecanismes de autoengany, aquestes construccions ideològiques , interpretacions desaforades , l’evolució seria diferent o no hauria estat.
102- Tota la investigació científica , transformació , manipulació de la existència , i que perduri de generació a generació , de Jo a Jo , sense la fe en un Jo immortal ( de una o altre manera ) no seria la mateixa .
103-La destrucció del Jo per el Jo , en base i en la ficció del JO , ignora la igualtat comú. ¿Es conseqüència de l’evolució i necessària per l’existència per la vida ? .
104- Cap on? El Jo no s’ho pot preguntar habitualment . Ell mateix ho impedeix
105- Cap on? Les estructures , manipulacions de la matèria , perduren més enllà de l’existència de cada Jo necessiten d’altres Jos .... per ara .

Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer